Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Tjänstedesignarbete för att samskapa trygghet med kommunens äldre

Äldre man bredvid en yngre man @ Maksot

Varför:

Äldre (65+) är en snabbt växande målgrupp i Uppsala kommun och arbetet med att skapa en äldrevänlig kommun är högt prioriterat. Trygghetsfrågan för målgruppen är ständigt aktuell och nu pågår ett tjänstedesignprojekt för att utforska nya innovativa sätt att arbeta med de trygghetsskapande och brottsförebyggande frågorna. Syftet är att fördjupa insikterna om äldres upplevelser och behov, testa nya lösningar samt utforska hur de skulle kunna vara en resurs i det övergripande trygghetsarbetet. Projektet drivs som en del av Handlingsplan för ökad trygghet i Gränby och Kvarngärdet - Uppsala kommun.

Vad:

Under våren 2023 avslutades en djupgående insiktsfas med syfte att utforska hur kommunen kan öka tryggheten för äldre i Gränby och Kvarngärdet. Målgruppen, relevanta aktörer och experter på sakfrågan deltog i intervjuer och workshops för att sätta riktning och ta fram åtgärder. Enheten för trygghet, brottsförebyggande och säkerhet tar nu arbetet vidare i två olika pilotprojekt med syfte att öka den upplevda tryggheten för äldre i kommunen. Det ena initiativet utforskar metoder och format för ett hjälp-till-självhjälps-paket för att öka kunskapen och motståndskraften för bedrägerier hos målgruppen. Det andra initiativet utforskar hur äldreperspektivet kan involveras i kommunens lägesbildsarbete EST – Effektiv samordning för trygghet. Båda initiativen är planerade att testas under vinter och vår 2023-2024 och sker i nära samverkan med kommunens olika träffpunkter för 65+ för att säkra relevans och spridning.

Hur:

Arbetet drivs genom en tjänstedesignprocess, där fokus ligger på att kontinuerligt involvera och samskapa med målgruppen samt utvalda aktörer och experter för att samla in erfarenheter, testa idéer och insikter samt ta fram relevanta åtgärder som gör skillnad för de äldre i kommunen. Insiktsarbetet som initialt hade fokus på områdena Gränby och Kvarngärdet visade sig vara relevant även för det kommunövergripande arbetet med målgruppen och åtgärder testas därför brett över kommunen. Utöver det kommer åtgärder lyftas in i den nya handlingsplanen för äldrevänlig kommun. 

Kommunledningskontoret och Trygghet, brottsförebyggande och säkerhet

Testas

Stöd och omsorg – Trygghet, kris och säkerhet

  • Vård- och omsorgsförvaltningen
  • Bibliotek Uppsala
  • Uppsala Pensionärsföreningars Samarbetsråd
  • RF-SISU Uppland

Mer inspiration

Läs om fler initiativ