Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PLA 2012-020195

Detaljplanen syftar till att komplettera kvarteret Bredablick med ett flerbostadshus. Detaljplanen ska även göra det möjligt att använda byggnaden för centrumändamål (till exempel butiker, service, kontor med mera), så att marken kan användas effektivt och för att få ett flexibelt innehåll i bebyggelsen.

Planområdet är beläget inom kvarteret Bredablick i den centrala delen av staden cirka 600 meter nordväst om resecentrum. Planområdet avgränsas av Kungsgatan och kvarteret avgränsas i övrigt av järnvägen, Skolgatan och Linnégatan.

Planprocessen är i skede: Överklagande
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om överklagande

Kontakt

Nina Pisto-Forsberg

Telefon:
018-727 14 17