Förtroendevald

Rickard Malmström (MP)

Ansvarsområden

  • idrott och fritid
  • arenor
  • föreningsliv
  • demokrati

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag