Förtroendevald

Rickard Malmström (MP)

Ansvarsområden

 • idrott och fritid
 • arenor
 • föreningsliv
 • demokrati

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2006-11-01 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  led 2013-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Idrotts- och fritidsnämnden
  2:e v ordf 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  ers 2012-01-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2012-01-01 − 2014-02-24
 • Folkhälsorådet
  v ordf 2011-01-01 − 2012-12-31
 • fnn
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2011-12-31
 • Produktionsnämnden för sjävstyrande kommunala skolor
  ers 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Valberedningen
  led 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  led 2005-03-21 − 2006-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  led 2004-02-23 − 2006-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  ers 2003-01-01 − 2005-03-21
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  ers 2003-10-23 − 2004-02-23