Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Möten

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, Uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov.

Läs mer om vad vi gör

Nyheter och pressmeddelanden

Förtroendevalda i Cykelrådet

Cykelrådet har 3 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kontakta cykelrådet