Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan Uppsala kommun, Uppsalaborna, intresseorganisationer och cykelbranschen. 

Rådets uppgift är bland annat att

  • vara referensgrupp för Uppsala kommun i aktuella cykelfrågor
  • skapa en gemensam målbild för utvecklingen av cyklandet i Uppsala
  • arbeta för att skapa en samsyn i planering, byggnation, drift och underhåll av cykelinfrastrukturen i Uppsala
  • agera för ett hållbart resande.

Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov.