Aktuellt inom Jämställdhetsrådet

Två kvinnor sitter vid ett bord och pratar
Jämställdhetsrådet externa ledamöter

Se listan över jämställdhetsrådets externa ledamöter.

Jämställdhetsrådet möts fyra gånger per år.

Nästa möte:

Möten

Jämställdhetsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen.

Läs mer om vad vi gör

Styrdokument

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet har 17 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kontakta jämställdhetsrådet

Kontaktpersoner för jämställdhetsrådet är Kristina Eriksson, ansvarig tjänsteperson och Rosalind Göthberg, sekreterare.