Jämställdhetsrådet möts fyra gånger per år.

Nästa möte:

Möten

Jämställdhetsrådet arbetar för att öka medvetenheten om vikten av ett jämställdhetsperspektiv inom alla politikområden, i samtliga styrelser och nämnder. Rådet följer utvecklingen på jämställdhetsområdet inom kommunen och i andra delar av samhället för att kunna sprida ny kunskap inom kommunen.

Förtroendevalda i Jämställdhetsrådet

Jämställdhetsrådet har 11 ledamöter och 0 suppleanter. Visa alla förtroendevalda

Kontakta jämställdhetsrådet

Kontaktpersoner för jämställdhetsrådet är Milena Kraft, ansvarig tjänsteperson och Åsa Tingström, sekreterare.