Valberedningen förbereder och lämnar förslag på vilka ledamöter och ersättare som ska väljas till nämnder, styrelser och andra uppdrag inom kommunen. Det är kommunfullmäktige som sedan beslutar om vilka som ska ha de olika uppdragen.

Förtroendevalda i Valberedningen

Valberedningen har 9 ledamöter och 9 ersättare. Visa alla förtroendevalda