Barn- och ungdomsnämnden upphörde 31 december 2014. Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se. På uppsala.se finns möteshandlingar från 2011 och framåt. De nämnder som från 2015 tagit över ansvaret för olika frågor är utbildningsnämnden, socialnämnden, omsorgsnämnden och kulturnämnden.