Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden. Utskottet ansvarar enligt delegation också för frågor om bland annat färdtjänst eller riksfärdtjänst på individnivå och yttranden som rör detaljplaner upprättade med enkelt planförfarande eller i enlighet med programförslag.

Förtroendevalda i Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott

Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet