Förtroendevald

Erik Pelling (S)

Ansvarsområden

 • finanser
 • mark- och exploatering
 • bolagsstyrning
 • trygghet
 • landsbygd
 • näringsliv och fastigheter

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

 • Stiftelsen Ubbo
  led 2019-02-25 − 2019-12-09
 • Plan- och byggnadsnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  ordf 2018-11-01 − 2018-12-31
 • Kommunala pensionärsrådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala R2 AB
  led 2018-11-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ordf 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Mälardalsrådets näringsliv- och FOU utskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Leader upplandsbygd
  repr 2015-01-01 − 2015-03-11
 • Partnerskap Varumärke Uppsala
  repr 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Fyrishov AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  2:e v ordf 2011-01-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2010-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Kommunala handikapprådet
  led 2011-03-31 − 2012-12-31
 • Uppsala läns trafik AB
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • AB Prebus
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Gamla Uppsalabuss AB
  led 2011-01-01 − 2012-01-02
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  2:e v ordf 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets miljöutskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Miljövårdsrådet
  v ordf 2007-02-27 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  ombers 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Politisk ledning
  polsekr 2010-03-29 − 2010-10-31
 • Fyrisåns vattenförbund
  omb 2006-01-30 − 2006-12-31
 • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
  led 2004-05-24 − 2006-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  led 2003-01-01 − 2005-04-25
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 2003-01-01 − 2004-06-14
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  ers 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Teknisk beställarnämnd
  ers 1997-08-25 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Naturvårdsnämnden
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31