Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2021-004175

Skolfastigheter har inkommit med begäran om planbesked för att möjliggöra en ny förskola med sex till åtta avdelningar med tillräcklig friyta i Flogsta.

Planprocessen är i skede: Samråd
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om samråd

Datum för samråd

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som en samrådsredogörelse och publiceras i granskningsskedet.

Informationsmöte

Välkommen till ett informationsmöte där vi presenterar förslaget till detaljplan och du har möjlighet att ställa frågor.

Datum: Tisdag 8 november
Tid: 17.00–18.00
Plats: I Flogstaskolan. Hitta till Flogstaskolan på karta 

Jesper Ljung Holm

Telefon:
018-7261082