Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2017-000554

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för cirka 90 nya bostäder, i ett kvarter som idag hyser en bensinstation, samt att stärka S:t Johannesgatan med en mer stadsmässig karaktär och lokaler för verksamheter.

Planen syftar även till att skapa möjlighet att bygga ut befintlig snabbcykelväg till full kapacitet längs planområdet samt att säkra en allmän gång- och cykel koppling mellan S:t Johannesgatan och Luthagsesplanaden längs den gamla banvallen.

Planprocessen är i skede: Överklagande
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om överklagande

Kontakt

Maria Hedberg

Telefon:
018-727 49 05