Förtroendevald

Asal Gohari (S)

Aktuella uppdrag

  • Kommunfullmäktige ledamot
  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd suppleant
  • Uppsala Tingsrätt nämndeman