Förtroendevald

Asal Gohari Moghadam (S)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Uppsala Tingsrätt
    nämndeman 2016-06-13 − 2019-12-31
  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    suppl 2017-07-08 − 2018-12-31