Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Äldrenämndens individutskott är ett utskott under äldrenämnden. Individutskottet ansvarar enligt delegation i första hand för beslut i individärenden som inte delegerats till annan delegat i vård- och omsorgsförvaltningen och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Utskottet får också föra nämndens talan och avge yttranden i tillsyns- och klagomålsärenden hos IVO, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern eller Diskrimineringsombudsmannen i individärenden.

Förtroendevalda i Äldrenämndens individutskott

Äldrenämndens individutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Äldrenämnden
753 75 Uppsala