Här kan du se utskottets sammanträden.

Nästa möte:

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens individutskott är ett utskott under omsorgsnämnden. Individutskottet ansvarar enligt delegation för beslut i individärenden som inte har delegerats till en annan delegat i vård- och omsorgsförvaltningen och som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Förtroendevalda i Omsorgsnämndens individutskott

Omsorgsnämndens individutskott har 5 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Omsorgsnämnden
753 75 Uppsala