Socialnämndens arbetsutskott är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar främst för att bereda ärenden till nämnden men ansvarar också enligt delegation för beslut rörande nämndens upphandlingar.

Förtroendevalda i Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala