Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Äldrenämndens upphandlingsutskott är ett utskott under äldrenämnden. Upphandlingsutskottet sammanträder vid behov och ansvarar enligt delegation för att fastställa förfrågningsunderlag vid upphandlingar och beslutar om tilldelning av upphandlade varor, tjänster och verksamheter. Utskottet kan också häva avtal i vissa fall.

Förtroendevalda i Äldrenämndens upphandlingsutskott

Äldrenämndens upphandlingsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Äldrenämnden
753 75 Uppsala