Förtroendevalda i Socialnämndens upphandlingsutskott

Socialnämndens upphandlingsutskott har 3 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda