Förtroendevalda i Socialnämndens upphandlingsutskott

Socialnämndens upphandlingsutskott har 3 ledamöter och 6 ersättare. Visa alla förtroendevalda