Förtroendevalda i Socialnämndens upphandlingsutskott

Socialnämndens upphandlingsutskott har 4 ledamöter och 5 ersättare. Visa alla förtroendevalda