Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens upphandlingsutskott är ett utskott under omsorgsförvaltningen. Utskottet ansvarar enligt delegation för att fastställa förfrågningsunderlag vid upphandlingar och beslutar om tilldelning av upphandlade varor, tjänster och verksamheter. Utskottet kan också häva avtal i vissa fall.

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Omsorgsförvaltningen
753 75 Uppsala