Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Omsorgsnämndens arbetsutskott är ett utskott under omsorgsnämnden. Arbetsutskottet är i första hand en beredande instans till omsorgsnämnden. Utskottet ansvarar enligt delegation även för att föra nämndens talan och avge yttrande i tillsynsärenden och klagomålsärenden som inte delegerats till annan delegat.

Förtroendevalda i Omsorgsnämndens arbetsutskott

Omsorgsnämndens arbetsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Omsorgsnämnden
753 75 Uppsala