Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Äldrenämndens arbetsutskott är ett utskott under äldrenämnden. Arbetsutskottet är i första hand en beredande instans till äldrenämnden.

Förtroendevalda i Äldrenämndens arbetsutskott

Äldrenämndens arbetsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Postadress:
Uppsala kommun
Äldrenämnden
753 75 Uppsala