Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Hilde Klasson (S)

Tidigare uppdrag

 • Gatu- och samhällsmiljönämndens arbetsutskott
  led 2019-01-14 − 2022-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  1:e v ordf 2019-01-01 − 2022-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2018-10-15 − 2022-10-14
 • Tämnarens vattenråd
  repr 2019-01-01 − 2019-01-14
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2016-05-11 − 2018-12-31
 • Tämnarens vattenråd
  repr 2016-10-26 − 2018-12-31
 • Gatu- och samhällsmiljönämnden
  1:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 1996-01-29 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala Gasgenerator AB
  ombers-stadshus 2007-01-01 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Uppsala kommun Utvecklingsfastigheter AB
  omb-kf 2007-01-01 − 2008-10-27
 • Trafiksäkerhetsrådet
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Gatu- och trafiknämnd
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2004-02-23 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2004-03-29 − 2006-04-24
 • Uppsalabuss AB
  ordf 2003-01-01 − 2003-06-16
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • AB Turitella
  led 1999-03-01 − 2002-12-31
 • AB Turitella vilande
  led 1999-03-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för fastighetsnämndens, VA- och avfallsnämndens, fritids- och naturvårdsnämndens och g...
  led 2002-03-27 − 2002-12-31
 • Uppsalabuss AB (beställarbolaget)
  ordf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Ledningsgrupp för Uppsala 2012
  led 2000-05-03 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Räddnings- och beredskapsnämnden
  led 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  suppl 1996-02-26 − 1998-12-31
 • Nämnden för frivillig utbildning
  ers 1996-12-16 − 1998-12-31
 • Uppsala Räddnings- och skyddscenter AB
  ers 1995-01-01 − 1995-12-31