Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2020-002649

Planområdet ligger på Bolandsgatan 18 A i kvarteret Flänsen mellan Tycho Hedéns väg och Bolandsgatan.

Planen syftar primärt till att ändra användningen från industri till handel för att möjliggöra en permanentning av den markanvändning som har tidsbegränsat bygglov. Dessutom ska planen möjliggöra en framtida gång- och cykelbana på Bolandsgatans nordvästra sida.

Planprocessen är i skede: Granskning
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om granskning

Datum för granskning

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som ett granskningsutlåtande och publiceras i granskningsskedet.

Linus Wickman

Telefon:
018-7261760