Förtroendevald

Linda Eskilsson (MP)

Ansvarsområden

 • kultur
 • demokrati
 • folkhälsa och samordning psykisk hälsa

Aktuella uppdrag

 • Regionalt samråd för kultur representant
 • Kulturnämnden ordförande
 • Kulturnämndens upphandlingsutskott ordförande
 • Healthy Cities Hälsosamma städer ombud
 • Kulturnämndens arbetsutskott ordförande
 • Utskott för kommungemensam service ordförande
 • Lokal referensgrupp för slutförvaringsprojektet i Östhamma kommun representant
 • Krisledningsnämnden ersättare
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott ersättare
 • Uppsala Stadshus AB suppleant
 • Politisk ledning kommunalråd
 • Kommunstyrelsen ersättare
 • Kommunfullmäktige ledamot

Tidigare uppdrag