Förtroendevald

Linda Eskilsson (MP)

Aktuella uppdrag

Tidigare uppdrag

  • Uppsala djurförsöksetiska nämnd
    led 2007-01-01 − 2010-12-31