Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Kulturnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden, utom stipendieärenden som bereds av stipendieutskottet.

Förtroendevalda i Kulturnämndens arbetsutskott

Kulturnämndens arbetsutskott har 4 ledamöter och 4 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet
Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Uppsala kommun
Kulturkontoret
753 75 Uppsala