Kulturnämndens arbetsutskott bereder ärenden till nämnden, utom stipendieärenden som bereds av stipendieutskottet.

Förtroendevalda i Kulturnämndens arbetsutskott

Kulturnämndens arbetsutskott har 3 ledamöter och 3 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Uppsala kommun
Kulturkontoret
753 75 Uppsala