Förtroendevald

Cecilia Forss (M)

Aktuella uppdrag

 • Uppsalahem Eksätragården AB suppleant
 • Kretia 2 Fastighets AB suppleant
 • Uppsalahem Elmer AB suppleant
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB suppleant
 • Uppsalahem AB 2:e vice ordförande
 • Äldrenämnden ledamot
 • Kommunfullmäktige ledamot

Tidigare uppdrag

 • Uppsalahem AB
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Eksätragården AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Studentstaden i Uppsala AB
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Elmer AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • AB UTK-hallen
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Stift Västmanlands-Dala nations studentbostäder
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2018-01-01 − 2018-12-31
 • Östra Orgeln Bostäder AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1998-11-07 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2006-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2006-11-06 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsalabuss AB
  led 2007-01-01 − 2012-01-02
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Dalabanans intresseförening
  repr 2007-01-01 − 2010-05-19
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Alsike Fastighets AB
  omb-kf 2003-01-01 − 2004-07-01
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Uppsalahem AB
  v ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  v ordf 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  v ordf 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Uppsalahem Lokaler AB
  v ordf 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Demokratiberedningen
  v ordf 1999-03-17 − 2002-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  omb-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  led 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1998-11-02 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  led 1999-01-01 − 1999-03-29
 • AB Upsala Stadsteater
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Norrlandsgårdar
  rev 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Eriksbergs KDN
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Uplandsgårdar
  revers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  v ordf 1995-06-12 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1995-11-01 − 1998-10-31
 • Valberedningen
  ers 1997-11-24 − 1998-10-31
 • Samverkansgrupp för restaurangtillsyn
  led 1996-04-24 − 1997-09-03
 • Stiftelsen Uplandsgårdar
  revers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Eriksbergs KDN
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31