Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Förtroendevald

Cecilia Forss (M)

Aktuella uppdrag

 • Äldrenämndens arbetsutskott ledamot
 • Kretia 2 Fastighets AB suppleant
 • Uppsalahem Eksätragården AB suppleant
 • Uppsalahem AB 2:e vice ordförande
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB suppleant
 • Uppsalahem Elmer AB suppleant
 • Äldrenämnden ledamot
 • Kommunfullmäktige ledamot

Tidigare uppdrag

 • Stift Västmanlands-Dala nations studentbostäder
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • AB UTK-hallen
  repr 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Studentstaden i Uppsala AB
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Äldrenämnden
  led 2018-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem AB
  2:e v ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Elmer AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsalahem Eksätragården AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Östra Orgeln Bostäder AB
  suppl 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-07-01 − 2014-12-31
 • Sparbanksstiftelsen Upland
  huvudm 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2011-01-01 − 2014-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  ordf 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  ers 2010-11-01 − 2014-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  ers 2006-11-06 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2006-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 1998-11-07 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  suppl 2014-02-24 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2014-02-24
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  suppl 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  suppl 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsalabuss AB
  led 2007-01-01 − 2012-01-02
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-11-01 − 2010-10-31
 • Dalabanans intresseförening
  repr 2007-01-01 − 2010-05-19
 • Brottsförebyggande rådet
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Barn- och ungdomsnämnden
  v ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  ers 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2002-11-04 − 2006-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2002-11-01 − 2006-10-31
 • Alsike Fastighets AB
  omb-kf 2003-01-01 − 2004-07-01
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Beredning för individ- och familjenämnden samt äldrenämndens ansvarsområden
  led 2002-03-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem Attika AB
  v ordf 1999-03-29 − 2002-12-31
 • Uppsalahem Lokaler AB
  v ordf 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsalahem AB
  v ordf 1995-01-01 − 2002-12-31
 • Nämnden för Kronparken
  led 2002-01-28 − 2002-12-31
 • Alsike Fastighets AB
  omb-kf 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Demokratiberedningen
  v ordf 1999-03-17 − 2002-12-31
 • Uppsalahem servicebostäder AB
  v ordf 1996-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 1998-11-02 − 2002-10-31
 • Kommunstyrelsens vård- och omsorgsutskottet
  ers 1998-11-11 − 2002-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  led 1999-01-01 − 1999-03-29
 • AB Upsala Stadsteater
  omb 1995-01-01 − 1998-12-31
 • Delegation f tillstånd o tillsyn för alkohol
  v ordf 1995-06-12 − 1998-12-31
 • Eriksbergs KDN
  ers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Norrlandsgårdar
  rev 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Stiftelsen Uplandsgårdar
  revers 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  omb 1996-01-01 − 1998-12-31
 • Valberedningen
  ers 1997-11-24 − 1998-10-31
 • Kommunfullmäktige
  ers 1995-11-01 − 1998-10-31
 • Samverkansgrupp för restaurangtillsyn
  led 1996-04-24 − 1997-09-03
 • Eriksbergs KDN
  led 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Stiftelsen Uplandsgårdar
  revers 1995-01-01 − 1995-12-31
 • Upsala Stadsteaters produktions AB
  omb 1995-01-01 − 1995-12-31