Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2017-003224

Fastighetsägaren avser att utveckla fastigheten med ytterligare ytor för kontor och handel. Detta är tänkt att ske genom en tillbyggnad av befintlig byggnad.

Tillbyggnaden gör det även möjligt att förse befintliga kontorsytor med hiss. Tillbyggnaden föreslås få ett modernt utseende med stora ytor av glas i bottenvåningen. Den befintliga byggnaden, som är av stort kultur-historiskt intresse, vänder sig ut mot Vaksalagatan med en rikt ornamenterad fasad. Tillbyggnaden är tänkt att ske mot gården där det endast finns ett mindre gårdshus. Projektet förutsätter att gårdshuset rivs.

Planprocessen är i skede: Överklagande
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om överklagande

Kontakt

Carlos Ruiz-Alejos

Telefon:
018-727 49 30