Förtroendevald

Ilona Szatmari Waldau (V)

Aktuella uppdrag

 • Medaljdelegationen ledamot

Tidigare uppdrag

 • Jämställdhetsrådet
  ordf 2016-05-25 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  omb-stadhus 2017-01-30 − 2018-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunala handikapprådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Utskott för kommungemensam service
  ordf 2016-12-12 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Bostadsförmedling
  led 2015-06-15 − 2015-09-07
 • Uppsala Gasgenerator AB
  suppl 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Mälardalsrådets kultur- och turismutskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Socialnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-01-30 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2014-10-27 − 2014-12-15
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-01-30 − 2014-10-31
 • Valberedningen
  v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2006-01-30 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ers 2011-01-01 − 2013-02-06
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala stadsteater AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2011-05-02
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Uppsala Brukshundsklubb
  repr 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Valberedningen
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av til...
  led 2007-02-28 − 2009-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2007-09-19 − 2007-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  led 2007-10-29 − 2007-11-26
 • European Cities Against Drugs
  repr 2006-03-29 − 2007-01-31
 • Folkhälsorådet
  ordf 2006-02-01 − 2006-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Regionala rådet för drogfrågor
  led 2006-03-29 − 2006-12-31
 • Utskottet för demokrati, integration och jämställdhet
  ordf 2006-02-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  led 2006-01-30 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers-stadshus 2006-06-12 − 2006-12-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2006-01-30 − 2006-11-06
 • Valberedningen
  ers 2006-03-27 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-01-30 − 2006-10-31
 • Folkhälsorådet
  led 2003-01-01 − 2006-01-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Demokratiberedningen
  ordf 2000-09-27 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  adj 1998-11-11 − 2000-09-21
 • Luthagens KDN
  led 1995-01-01 − 1998-12-31