Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Förtroendevald

Ilona Szatmari Waldau (V)

Aktuella uppdrag

 • Medaljdelegationen ledamot

Tidigare uppdrag

 • Medaljdelegationen
  led 2019-01-28 − 2022-12-31
 • Mälardalsrådet
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Destination Uppsala AB
  omb-stadhus 2017-01-30 − 2018-12-31
 • Jämställdhetsrådet
  ordf 2016-05-25 − 2018-12-31
 • Kommunala Handikapprådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Brottsförebyggande rådet
  ordf 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Vatten och Avfall AB
  omb-stadhus 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Länsstyrelsens strategiska ledningsgrupp för etablering och integration
  ers 2015-01-01 − 2018-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2015-01-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2014-11-05 − 2018-10-31
 • Utskott för kommungemensam service
  ordf 2016-12-12 − 2018-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2014-11-01 − 2018-10-31
 • Kommunfullmäktige
  led 2014-10-15 − 2018-10-14
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2015-01-01 − 2016-12-31
 • Uppsala Bostadsförmedling
  led 2015-06-15 − 2015-09-07
 • Uppsala Gasgenerator AB
  suppl 2015-01-01 − 2015-06-15
 • Mälardalsrådets kultur- och turismutskott
  led 2011-05-18 − 2015-05-31
 • Socialnämnden
  ordf 2015-01-01 − 2015-05-31
 • Regionförbundet Uppsala län
  led 2007-01-01 − 2014-12-31
 • Krisledningsnämnden
  led 2006-01-30 − 2014-12-31
 • Upplandsstiftelsen
  omb 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Styrgrupp för samhällsbyggnadsfrågor
  led 2012-01-23 − 2014-12-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2014-10-30 − 2014-12-31
 • Uppsala R 1 AB
  suppl 2012-01-01 − 2014-12-31
 • Valberedningen
  ers 2014-10-27 − 2014-12-15
 • Valberedningen
  v ordf 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
  led 2010-11-01 − 2014-10-31
 • Kommunstyrelsen
  led 2006-01-30 − 2014-10-31
 • Politisk ledning
  råd 2006-01-30 − 2014-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-11-01 − 2014-10-30
 • Kommunfullmäktige
  led 2002-11-01 − 2014-10-14
 • Kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott
  ers 2011-01-01 − 2013-02-06
 • Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB
  led 2013-01-01 − 2013-01-31
 • Uppsala Kommun Skolfastigheter AB
  led 2012-12-10 − 2013-01-31
 • Uppsala stadsteater AB
  omb-stadhus 2011-01-01 − 2011-05-02
 • Mälardalsrådets planerings- och trafikutskott
  led 2007-04-04 − 2010-12-31
 • Uppsala Brukshundsklubb
  repr 2009-01-26 − 2010-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2007-01-31 − 2010-12-31
 • Beredningen mot utanförskap
  led 2007-02-28 − 2010-12-31
 • Valberedningen
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  ers 2006-11-06 − 2010-10-31
 • Referensgrupp för Konsert- och kongresshus, tillväxtfond och rutiner avseende försäljning av til...
  led 2007-02-28 − 2009-12-31
 • Arbetsmarknadsnämnden
  led 2007-09-19 − 2007-12-31
 • Uppsala Parkerings AB
  led 2007-10-29 − 2007-11-26
 • European Cities Against Drugs
  repr 2006-03-29 − 2007-01-31
 • Referensgrupp för genomförande av försäljning av tillgångar
  led 2004-06-09 − 2006-12-31
 • Planeringsberedningen
  led 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Utskottet för demokrati, integration och jämställdhet
  ordf 2006-02-01 − 2006-12-31
 • AB Uppsala Kommunfinans
  led 2006-01-30 − 2006-12-31
 • Regionala rådet för drogfrågor
  led 2006-03-29 − 2006-12-31
 • Folkhälsorådet
  ordf 2006-02-01 − 2006-12-31
 • Uppsalabuss AB
  ombers-stadshus 2006-06-12 − 2006-12-31
 • Fritids- och naturvårdsnämnden
  ordf 2003-01-01 − 2006-12-31
 • Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika finansutskott och arbetsgivarutskott
  led 2006-01-30 − 2006-11-06
 • Valberedningen
  ers 2006-03-27 − 2006-10-31
 • Uppsala Stadshus AB
  led 2006-01-30 − 2006-10-31
 • Folkhälsorådet
  led 2003-01-01 − 2006-01-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 2003-01-01 − 2003-04-30
 • Demokratiberedningen
  ordf 2000-09-27 − 2002-12-31
 • Kommunförbundets länsmöte
  omb 1999-01-01 − 2002-12-31
 • Kommunfullmäktige
  led 1998-11-01 − 2002-10-31
 • Barn- och ungdomsutskottet
  adj 1998-11-11 − 2000-09-21
 • Luthagens KDN
  led 1995-01-01 − 1998-12-31