Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Aktbeteckning:
0380K-P2023/15

Planområdet är beläget cirka en mil öster om Uppsala och utgör en del av entrén till Södra Gunsta från väg 282. Detaljplanens syfte är att utveckla Södra Gunsta med en grundskola för ca 600 elever, idrottshall och ca 60 bostäder, samt infrastruktur och tekniska anläggningar kopplat till utbyggnaden. Skolan och idrottshallen ska kunna nyttjas av olika aktörer olika tider på dygnet och utgöra en trygg mötesplats för området. Detaljplanen är tänkt att även ansluta till ett framtida stadsdelscentrum där service och kollektivtrafik är samlat.

Detaljplanen har varit på samråd och granskning tidigare som detaljplan för Södra Gunsta etapp 2 (PBN 2016-003135). Detaljplanen har därefter delats i två delar så att arbetet med etapp 2.1 kan fortsätta medan etapp 2.2 inväntar tillstånd för vattenverksamhet. Då planförslaget ändrats väsentligt sedan den första granskningen behöver en ny granskning göras för både etapp 2.1 och etapp 2.2.

Planprocessen är i skede: Gällande (Laga kraft)
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om gällande (laga kraft)

Kontakt

Klara Mörk

Telefon:
018-726 10 84