Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Diarienummer:
PBN 2018-002988

Bostadsrättsföreningen Fålhagslunden begär planbesked för att kunna ändra användningen för en av byggnaderna i föreningen för att möjliggöra centrumändamål. Möjligheten till förskola ska också prövas under plan-processen. Byggnaden är idag planlagd för allmänt ändamål och har senast använts för förskoleverksamhet.

Planprocessen är i skede: Granskning
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagande
  • Överklagande
  • Gällande (Laga kraft)
Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

Planprocessen

Om granskning

Datum för granskning

Dialogen är avslutad. Resultatet presenteras som ett granskningsutlåtande och publiceras i granskningsskedet.

Kontakt

Tamara Pavlovic

Telefon:
018 727 49 48