Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att all placering i fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och familj.

  Läs regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 2. Rätt till fritidsverksamhet

  En elev har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen han eller hon fyller 13 år. 

  Eleven får vara på fritidshem i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Eleven kan också ha behov av fritids på grund av familjens situation eller om den av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Elever vars föräldrar arbetar eller studerar får vara på fritids på skollov.

  Elev till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Eleven har inte rätt till plats på fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Vårdnadshavare har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats, i en månad efter syskonets födelse eller arbetslöshetens början.

  Placering i fritidshem pågår till och med årskurs 3. Från och med årskurs 4 måste man söka om, då pågår placeringen ett läsår i taget och söks om inför varje hösttermin.

  Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar behåller sin plats till och med 30 juni. Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig behåller sin plats till skolan slutar.

  Alla elever, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning, har rätt till fritidsklubb från och med årskurs 4. Placeringen gäller till och med vårterminen det år barnet slutar årskurs 6. Placeringen avslutas 30 juni.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  För att kunna ha barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds behöver man vara inskriven på fritidshem.

  Ansök om barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds (PDF, 249 KB)

  Ansök om utökad omsorgstid på fritidshem

  Du kan ansöka om utökad omsorgstid på fritidshem om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Den utökade tiden omfattar omsorg under skolans lov, morgonomsorg och tid efter 15.30.

  Ansök om utökad omsorgstid via formulär

 3. Att söka och bli erbjuden plats

  Om du ansöker om plats på ett fritidshem som ligger på en annan skola än den som barnet går på, kan kommunen inte garantera att du får en plats där.

  För att få placering på fritidshem måste både du och barnets andra vårdnadshavare acceptera erbjudandet om plats. Ni måste också göra en inkomstanmälan i eBarnUngdom. Ni måste acceptera och lämna inkomstanmälan inom åtta dagar för att få en placering.

  Till fritidsklubb får ni inget platserbjudande utan det görs en direktplacering efter er ansökan.

  Avgift för fritidshem

  Läs mer och sök plats

 4. Säg upp plats

  Du säger upp barnets plats på fritidshem och fritidsklubb i e-tjänsten eBarnUngdom. När en vårdnadshavare avslutat placeringen ska uppsägningen bekräftas av barnets andra vårdnadshavare.

  Uppsägningstiden är en månad och räknas från det datum som uppsägningen bekräftats av den andra vårdnadshavaren. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

  Läs mer och säg upp plats.

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Där kan du få hjälp med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Öppettider Kontaktcenter

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30. Måndag, onsdag, fredag har du möjlighet att få hjälp av en handläggare i Kontaktcenter.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Jippi! Nu börjar skolan!

  Vi önskar alla elever varmt välkomna till skolan läsåret 2022/2023. Här har vi samlat information som många efterfrågar just nu.

 • Preliminär betygsstatistik visar på något lägre resultat

  De första preliminära kunskapsresultaten från Uppsala kommuns skolor läsåret 2021/2022 visar att andelen elever i årskurs 9 som går ut med gymnasiebehörighet har sjunkit, jämfört med året innan. Även på gymnasiet är andelen avgångselever med gymnasieexamen något lägre än förra året.

 • Förskolan och skolan behöver dina kontaktuppgifter

  Nu ska du som är vårdnadshavare registrera dina kontaktuppgifter på ett ställe – i IST Guardian. Det är både enklare och säkrare.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 10 maj–30 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, skolledaren? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.