Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att all placering i fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och familj.

  Läs regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 2. Rätt till fritidsverksamhet

  En elev har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen han eller hon fyller 13 år. 

  Eleven får vara på fritidshem i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Eleven kan också ha behov av fritids på grund av familjens situation eller om den av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Elever vars föräldrar arbetar eller studerar får vara på fritids på skollov.

  Elev till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Eleven har inte rätt till plats på fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Vårdnadshavare har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats, i en månad efter syskonets födelse eller arbetslöshetens början.

  Placering i fritidshem pågår till och med årskurs 3. Från och med årskurs 4 måste man söka om, då pågår placeringen ett läsår i taget och söks om inför varje hösttermin.

  Alla elever, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning, har rätt till fritidsklubb från och med årskurs 4. Placeringen gäller till och med vårterminen det år barnet slutar årskurs 6.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  För att kunna ha barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds behöver man vara inskriven på fritidshem.

  Ansök om barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds (PDF, 249 KB)

  Ansök om utökad omsorgstid på fritidshem

  Du kan ansöka om utökad omsorgstid på fritidshem om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Den utökade tiden omfattar omsorg under skolans lov, morgonomsorg och tid efter 15.30.

  Ansök om utökad omsorgstid via formulär

 3. Att söka och bli erbjuden plats

  Om du ansöker om plats på ett fritidshem som ligger på en annan skola än den som barnet går på, kan kommunen inte garantera att du får en plats där.

  För att få placering på fritidshem måste både du och barnets andra vårdnadshavare acceptera erbjudandet om plats. Ni måste också göra en inkomstanmälan i eBarnUngdom. Ni måste acceptera och lämna inkomstanmälan inom åtta dagar för att få en placering.

  Till fritidsklubb får ni inget platserbjudande utan det görs en direktplacering efter er ansökan.

  Avgift för fritidshem

  Läs mer och sök plats

 4. Uppsägning av plats

  Uppsägning av plats görs i e-tjänsten eBarnUngdom. När en vårdnadshavare sagt upp platsen ska uppsägningen bekräftas av barnets andra vårdnadshavare.

  Uppsägningstiden är en månad och räknas från det datum som uppsägningen bekräftats av den andra vårdnadshavaren. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

  Läs mer och säg upp plats.

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  I Kontaktcenter på Stationsgatan 12 kan du få hjälp med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, ansöka om förskola, ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Måndag, onsdag, fredag har du möjlighet att få hjälp via handläggare i Kontaktcenter.

   

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Bättre stöd till barn och elever med NPF

  Kommunen har sedan år 2019 avsatt 10 miljoner kronor extra för att förstärka arbetet för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Nu har satsningen utvärderats.

 • Årets rektor 2021 – Gabriella på Stordammens skola tog silvermedaljen

  Årets bästa rektor 2021 har utsetts. Det är Lärarförbundet som står bakom priset och totalt 26 skolledare nominerades och tre gick till final. En av finalisterna var Gabriella Ekström Filipsson, Uppsala.

 • Klart för byggandet av Rosendals skola

  Uppsala kommun arbetar för att möta upp behovet av fler grundskoleplatser. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till Rosendals skola och att skicka ut detaljplanen för Uppsävja förskola på samråd. Detaljplanen omfattar även byggandet av en skola.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.