Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att all placering i fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och familj.

  Läs regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 2. Rätt till fritidsverksamhet

  En elev har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen han eller hon fyller 13 år. 

  Eleven får vara på fritidshem i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Eleven kan också ha behov av fritids på grund av familjens situation eller om den av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Elever vars föräldrar arbetar eller studerar får vara på fritids på skollov.

  Elev till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Eleven har inte rätt till plats på fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Vårdnadshavare har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats, i en månad efter syskonets födelse eller arbetslöshetens början.

  Placering i fritidshem pågår till och med årskurs 3. Från och med årskurs 4 måste man söka om, då pågår placeringen ett läsår i taget och söks om inför varje hösttermin.

  Barn till vårdnadshavare som arbetar eller studerar behåller sin plats till och med 30 juni. Barn till vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldraledig behåller sin plats till skolan slutar.

  Alla elever, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning, har rätt till fritidsklubb från och med årskurs 4. Placeringen gäller till och med vårterminen det år barnet slutar årskurs 6. Placeringen avslutas 30 juni.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  För att kunna ha barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds behöver man vara inskriven på fritidshem.

  Ansök om barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds (PDF, 249 KB)

  Ansök om utökad omsorgstid på fritidshem

  Du kan ansöka om utökad omsorgstid på fritidshem om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Den utökade tiden omfattar omsorg under skolans lov, morgonomsorg och tid efter 15.30.

  Ansök om utökad omsorgstid via formulär

 3. Att söka och bli erbjuden plats

  Du kan söka fritidsplats för ditt barn först när du fått besked om vilken skola ditt barn kommer gå i.

  Om du ansöker om plats på ett fritidshem som ligger på en annan skola än den som barnet går på, kan kommunen inte garantera att du får en plats där.

  För att få placering på fritidshem måste både du och barnets andra vårdnadshavare acceptera erbjudandet om plats. Ni måste också göra en inkomstanmälan i eBarnUngdom. Ni måste acceptera och lämna inkomstanmälan inom åtta dagar för att få en placering.

  Till fritidsklubb får ni inget platserbjudande utan det görs en direktplacering efter er ansökan.

  Avgift för fritidshem

  Läs mer och sök plats

 4. Säg upp plats

  Du säger upp barnets plats på fritidshem och fritidsklubb i e-tjänsten eBarnUngdom. När en vårdnadshavare avslutat placeringen ska uppsägningen bekräftas av barnets andra vårdnadshavare.

  Uppsägningstiden är en månad och räknas från det datum som uppsägningen bekräftats av den andra vårdnadshavaren. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

  Läs mer och säg upp plats.

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Telefon

  0771-727 001

  Menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem.
  Menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb.

  Telefontiderna är måndag–torsdag: 9.30–11.30

  E-post

  antagning.forskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

  Hjälp av Kontaktcenter

  Måndag, onsdag och fredag, 9.00–13.00 och 13.30–16, har du möjlighet att få hjälp av en handläggare från Antagningen via Kontaktcenter.

  Kontaktcenter kan hjälpa dig med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan de hjälpa dig på plats.

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2.
  Öppettider Kontaktcenter

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Dags för gymnasiet i höst? Kom på gymnasiemässan.

  17 november är det gymnasiemässa på Fyrishov. Du som går i årskurs 9 eller på ett introduktionsprogram besöker gymnasiemässan med din skola. Vårdnadshavare är också välkomna.

 • Kraftsamling ska öka skolnärvaron

  Barn och ungdomar som ofta är borta från skolan får svårare att hänga med i undervisningen. Att inte gå i skolan kan även försämra hälsan. På längre sikt ökar risken att ungdomar med hög frånvaro inte når sin examen utan hamnar i utanförskap och kriminalitet. Därför arbetar Uppsala kommuns utbildningsförvaltning aktivt med olika åtgärder som kan främja skolnärvaro och tidigt bryta problematisk frånvaro.

 • Ökat stöd till resursenhet för elever med stort stödbehov

  Uppsala kommun höjer ersättningsbeloppet med 50 procent till de resursenheter och resursskolor i Uppsala kommun som har elever med särskilt stora stödbehov. Det har utbildningsnämnden beslutat. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2022.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Skolval 2023

  Information om skolval inför 2023.

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.