Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att all placering i fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och familj.
  Läs regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 2. Rätt till fritidsverksamhet

  En elev har rätt till plats i fritidshem till och med vårterminen han eller hon fyller 13 år. 

  Eleven får vara på fritidshem i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Eleven kan också ha ett eget behov av fritids på grund av familjens situation i övrigt eller om det av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Elever vars föräldrar arbetar eller studerar får vara på fritids på skollov.

  Från 1 januari 2020 har elev till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. eleven har inte rätt till plats på fritidshem innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Placering i fritidshem pågår till och med åk 3. Från och med åk 4 måste man söka om, då pågår placeringen ett läsår i taget och söks om inför varje hösttermin.

  Vårdnadshavare har rätt att behålla platsen i den omfattning de tidigare beviljats, i en månad efter syskonets födelse eller arbetslöshetens början.

  Alla elever, oavsett vårdnadshavarnas sysselsättning, har rätt till fritidsklubb från och med åk 4. Placeringen pågår till och med vårterminen det år barnet slutar åk 6.

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger

  Om du arbetar kvällar, nätter eller helger och saknar barnomsorg under den tiden, kan ditt barn ha rätt till omsorg utanför ordinarie öppettider. Det är antagningen för förskola som beslutar om ditt barn har rätt till barnomsorg utanför ordinarie öppettid.

  För att kunna ha barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds behöver man vara inskriven på fritidshem.

  Ansök om barnomsorg på tid då fritidshem inte erbjuds (PDF, 249 KB)

 3. Att söka och bli erbjuden plats

  Om du ansöker om plats på ett fritidshem som ligger på en annan skola än den som barnet går på, kan kommunen inte garantera att du får en plats där.

  För att få placering på fritidshem måste både du och barnets andra vårdnadshavare acceptera erbjudandet om plats. Ni måste också göra en inkomstanmälan i eBarnUngdom. Ni måste acceptera och lämna inkomstanmälan inom åtta dagar för att få en placering.
  Till fritidsklubb får ni inget platserbjudande utan det görs en direktplacering efter er ansökan.

  Avgift för fritidshem

  Läs mer och sök plats

 4. Uppsägning av plats

  Uppsägning av plats görs i e-tjänsten eBarnUngdom. Uppsägningstiden är en månad. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

  Läs mer och säg upp plats.

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  I Kontaktcenter på Stationsgatan 12 kan du få hjälp med enklare ärenden som gäller antagning till förskola och skola. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med att göra ett byte av förskola eller skola, lägga in och ändra inkomst. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Måndag, onsdag, fredag har du möjlighet att få hjälp via handläggare i kontaktcenter.

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Fritidshem och fritidsklubb flyttar utomhus

  Nu införs ytterligare åtgärder för barn och ungdomar i Uppsala kommun. Från måndag 12 april och två veckor framåt, bedrivs all verksamhet på fritidshem och fritidsklubbar utomhus. Dessutom vädjar smittskyddsläkarna till vårdnadshavare att låta barnen stanna hemma från fritidshem och fritidsklubb.

 • Fortsatt goda skolresultat trots pandemiåret

  Uppsala kommuns årliga rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar att lärare och elever lyckats hålla fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året med pandemin.

 • Vi delar ut 19 000 reflexer till Uppsalas grundskoleelever

  Uppsala kommun arbetar för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla och gå mer. Förutom åtgärder som sänkta hastigheter i bostadsområden och runt skolor är det viktigt att barnen syns och är skyddade i trafiken. Som en del av det arbetet delas 19 000 reflexer ut under vecka 7 i Uppsalas grundskolor.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.