Från och med 11 maj råder eldningsförbud i Uppsala län. Läs mer om eldning och eldningsförbud.

Stäng

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kommunen planerar skolskjuts utifrån skolskjutsområden. När du söker skolskjutsområden i kartan, markera då först det läsår din ansökan gäller. Det kan ha kommit nya skolor sen tidigare år.

För att ha rätt till skolskjuts behöver ditt barn gå på en kommunal skola som ligger inom skolskjutsområdet för barnets folkbokföringsadress. Villkoren för skolskjuts behöver också vara uppfyllda, till exempel avståndet till skolan.

Om ditt barn går på en fristående skola eller en kommunal skola utanför skolskjutsområdet och uppfyller avståndsvillkoret har ditt barn rätt till elevresa, det vill säga skolbusskort för resa med ordinarie linjetrafik.

Läs mer om rätten till skolskjuts och elevresa.

Se skolkarta grundskola 2022/23, där du kan se skolskjutsområden

Se skolkarta för kommande läsår 2023/24, där du kan se skolskjutsområden

Observera att vissa områden är uppdelade trots att de tillhör samma skolskjutsområde och skolor. Och att det i några områden bara går en skolbuss till en viss skola:

 • Jumkil tillhör skolskjutsområdet för Tunabergsskolan i årskurs 6-9.
 • Vreta och Bodarna tillhör skolskjutsområdet Växthuset för årskurserna F-1 och årskurserna 7-9 till Valsätraskolan. 
 • Skolbussarna i skolskjutsområdet Årsta/Ångelsta går endast till Årstaskolan i årskurs F-5.
 • Skolbussarna i Storvreta går endast till Storvretaskolan (årskurs F-6) och Ärentunaskolan (årskurs 7-9).
 • Skolbussarna i skolskjutsområdet runt Gamla Uppsala skola (årskurs F-5) går endast till Gamla Uppsala skola.
 • Elever som bor i Lindbacken tillhör skolskjutsområde Gränbyskolan (årskurs 6-7).

Hur vi mäter avstånd

Vid beräkning av rätten till skolskjuts eller elevresa mäts avståndet mellan hemmet och skolan i kommunens skolskjutssystem. Avståndet som mäts är den kortast farbara vägen mellan hemmet och skolans huvudingång. Vi tar inte hänsyn till att undervisning ibland kan ske i lokaler på annan adress.

Om ditt barn har rätt till skolskjuts mäts avståndet mellan ditt hem och barnets skola med hänsyn till trafikförhållandena utifrån barnets ålder. Om barnet inte har rätt till skolskjuts, men utifrån avstånd har rätt till elevresa, mäter vi endast avståndet till skolan, utan hänsyn till trafikförhållanden.

Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Det justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 10 maj–22 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.