Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Barn som går i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola (tidigare särskola) kan ha rätt till elevresa eller skolskjuts mellan hemmet och skolan. Elevresa sker alltid med ordinarie linjetrafik. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller skoltaxi.

Regler om skolskjuts och andra elevresor

Möjlighet till skolskjuts av särskilda skäl  

Du som har ett barn med funktionsnedsättning som ska börja eller går i anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan ansöka om skolskjuts med skoltaxi eller skolbusskort. Skolskjuts beviljas för ett läsår i taget. Du måste göra en ny ansökan inför varje läsår. Ansökan ska ha kommit in till oss senast 31 mars inför kommande läsår.

Ta först reda på om du har rätt till skolskjuts, gör sedan din ansökan.

Ansök om skolskjuts av särskilda skäl (PDF, 156 KB)

How to apply (english) (PDF, 176 KB)

How to apply (arabic) (PDF, 199 KB)

Skicka med ett utlåtande som styrker ditt barns behov

När du ansöker måste du skicka med ett utlåtande från relevant profession, till exempel läkare, psykolog eller kurator. I utlåtandet ska det framgå på vilket sätt funktionsnedsättningen gör att ditt barn inte kan gå eller åka buss till skolan.

Om ditt barn behöver åka ensam i skoltaxin eller behöver ha sällskap av en taxivärd eller assistent ska även det styrkas av utlåtandet.

Om det framgår att funktionsnedsättningen inte kommer att förändras under skoltiden behöver du bara skicka in utlåtandet en gång. Skriv på ansökan om du har lämnat ett sådant utlåtande till utbildningsförvaltningen skolskjuts 2020 eller senare.

Blankett för utlåtande (PDF, 326 KB)

Ansök om skolskjuts

Du ansöker om skolskjuts via e-tjänst. Du identifierar dig med e-legitimation, till exempel bank-id. Ansökan ska bekräftas av båda vårdnadshavarna.

Du ansöker om skolskjuts för ett läsår i taget och beslut fattas efter individuell prövning. Ansökan ska komma in senast 31 mars inför nästa läsår.

Ta först reda på om du har rätt till skolskjuts, sen ansöker du.

Ansök om skolskjuts till anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola

Resa till och från fritidshem eller korttidstillsyn

Om ditt barn går i fritidshem eller har korttidstillsyn har barnet rätt till skolskjuts från verksamheten till hemmet eller korttidsvistelsen, till exempel korttidshem eller stödfamilj. När det är skollov får ditt barn skolskjuts även från hemmet eller korttidsvistelsen till fritidshemmet eller korttidstillsynen. 

Ansvar

Du som vårdnadshavare ansvarar för ditt barn tills barnet har stigit på skolskjutsen på morgonen. Efter skolans slut tar du över ansvaret när ditt barn stiger av skolskjutsen.

Viktigt att vara i tid

Det är viktigt att ditt barn är på plats och redo att stiga in i skolskjutsen vid den tid som har bestämts. Eftersom alla resor ska samplaneras kan det betyda att ditt barn får resa tillsammans med andra elever. Om ditt barn missar skolskjutsen är det du som ansvarar för att ditt barn kommer till skolan.

Säker och trygg resa

Föraren ska ge ditt barn god service och gott bemötande. Det är förarens ansvar att se till att ditt barn kommer i och ur fordonet och får hjälp med eventuella hjälpmedel. Föraren ansvarar även för att ditt barn använder bilbälte så att resan blir säker och trygg. Vårdnadshavare eller skolpersonal ska alltid ta emot barnet vid fordonet.

Trafikcentralen och chauffören behöver veta om det finns något att ta hänsyn till kring ditt barns funktionsnedsättning under resan, både fysiskt och hur ditt barn trivs och agerar med andra i fordonet.

Läs mer om att resa till skolan med taxi och se kontaktuppgifter till trafikcentralen

Kontakta utbildningsförvaltningen skolskjuts

Telefontid:
måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.30

Telefon:
0771-72 70 01, menyval 5
Kampanjer
  • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

    Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

Så arbetar vi med anpassad skola

  • Så arbetar vi med:

    Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

    Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.