Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Trafikcentralen samordnar skolskjuts med taxi. Vi behöver ett beslut om skolskjuts från antagningsenheten och ett skolskjutsunderlag för att vi ska kunna planera ditt barns resa.

  Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts med taxi till grundskola

  Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts med taxi till gymnasieskola

 2. Skicka in ett skolskjutsunderlag

  När du har fått ett beslut om skolskjuts med taxi behöver vi ett skolskjutsunderlag. Ditt barns skola kan hjälpa till med att fylla i underlaget. 

  För nya elever

  Är det en ny elev ska alltid ett skolskjutsunderlag skickas per post eller e-post till trafikcentralen, antingen från skolan eller vårdnadshavare. Du hittar underlag lite längre ned här på webbsidan.

  För elev som redan har skolskjuts

  Du behöver inte skicka in ett nytt skolskjutsunderlag för en elev som redan har skolskjuts. Du måste däremot skicka in ett nytt skolskjutsunderlag till trafikcentralen vid adressändring och skolbyte. Om ändringen endast gäller telefonnummer eller ändrade skoltider ska du skicka det med e-post till trafikcentralen.

  Om ditt barn går i högstadiet och är inskriven på ett LSS (lagen om stöd och service) fritids ska fritids och ni fylla i tiderna på fritids.

  Vi behöver ha skolskjutsunderlaget senast 10 maj 2021 för att kunna garantera att ditt barn får skolskjuts vid skolstart för läsåret 2021/2022. 

  Skolskjutsunderlag för grundskola och gymnasieskola (PDF, 215 KB)

  Skolskjutsunderlag för särskola och resursskola (PDF, 233 KB)

  Skicka skolskjutsunderlaget till tc.skolskjuts@uppsala.se.

 3. Så här går resorna till

  När läsåret börjar få de som är nya eller får ändrade tider information av oss via e-post eller telefon om när ditt barn hämtas. Tiderna kan ändras under pågående läsår. Om tiden ändras mer än fem minuter kontaktar vi dig. 

  Ditt barn får troligen åka med andra i skoltaxin. Därför är det viktigt att ditt barn är på plats och klar att kliva in i skolskjutsen vid den tid som är bestämd. Om ditt barn inte är på plats väntar taxin fem minuter och åker sen vidare.

  Ditt barn ska komma till skolan eller resursenheten max 30 minuter innan skolan börjar. Efter skolan hämtar taxin ditt barn på en tid inom det intervall som du har fått information om. Ditt barn ska inte få vänta mer 30 minuter från det att intervallen startar.  

  Trygg och säker resa

  Föraren ansvarar för att resan blir trygg och säker. Föraren hjälper till när ditt barn stiger i och ur bilen och ser till att ditt barn använder bilbälte med mera. Berätta gärna om ditt barn för föraren så att han eller hon får en förståelse för ditt barns behov. 

  Medgivande om att ditt barn får lämnas ensamt vid skolan och hemmet

  Om ditt barn åker skoltaxi till och från en särskola eller resurskola ska alltid du eller personal på skolan ta emot och lämna ditt barn vid skoltaxin. Om ditt barn får lämnas ensamt behöver vi ett medgivande från dig. Om ditt barn går i grundskolan behövs inget medgivande. 

  Medgivandet gäller så länge som elev åker skolskjuts. Om förutsättningarna ändras är det vårdnadshavarens ansvar att meddela detta till trafikcentralen.

  Blankett för medgivande att lämnas ensam vid hemmet (PDF, 195 KB)

  Blankett för medgivande att lämnas ensam vid skolan (PDF, 201 KB)

  Resans längd

  Den tid det tar för ditt barn att åka till och från skolan ska vara rimlig. Med rimlig menar vi att ditt barns resa ska ta max 45 minuter om ni bor innanför området där det går gröna stadsbussar och max 60 minuter om ni bor utanför. Om ni bor i till exempel Knutby ska resan ta max 90 minuter.

  Om ditt barn skulle missa skoltaxin

  Om ditt barn har skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning och missar taxin på grund av oförutsedda händelser ordnar vi en ny taxi. Ditt barn kan då få vänta upp till 60 minuter på den nya taxin. 

  Det här får ditt barn ta med sig på resan

  Ditt barn får bara ta med sin skolväska. Ditt barn får inte ta med en kompis. 

  Om ditt barn glömmer något i skoltaxin

  Kontakta trafikcentralen via telefon om ditt barn har glömt något i skoltaxin. 

 4. Informera trafikcentralen vid lov, sjukdom eller annan frånvaro

  Om ditt barn ska vara ledig vid lov eller studiedagar ska du eller skolan avboka skolskjutsen. Om ditt barn är sjukt ska du avboka skolskjutsen.

  För att göra det enklare att avboka kan du ladda ner vår app, här nedan ser ni hur ni går till väga 

  "Mina resor" är en app som kan användas av dig som är vårdnadshavare till skolelev. I appen ser du var den bokade bilen är någonstans. Du kan även avboka resan via appen. Det finns även möjlighet att som vårdnadshavare få tillgång till en annan persons resor och då kunna administrera eller övervaka dessa.
  Ladda ner appen "Mina resor Uppsala", finns både för Iphone och Android .  Koppling sker genom vårdnadshavarens personnummer och barnets namn eller personnummer.
  Ni ansöker genom att skicka ett mejl till minaresor@uppsala.se.

  Enstaka eller korta förändringar

  Vi har inte möjlighet att ändra när ditt barn hämtas om det bara är enstaka eller korta förändringar. Till exempel en tillfällig adressändring eller ändringar i ditt barns skol- eller vistelsechema.

  Förändringar under en längre tid

  Om skolschemat ändras under läsåret eller om det händer något annat som påverkar ditt barns restider under en längre tid ska du skicka in ett nytt skolskjutsunderlag. Vi behöver det nya underlaget 7 arbetsdagar innan ändringarna ska börja gälla.

  Lovblankett och viktiga datum inför lov på sär- och resursskola

  För att vi ska kunna garantera skolskjuts under längre lov behöver vi ha lovblanketten i god tid. Det här gäller för de olika loven:

  • sommarlov (2021) - onsdag 12 maj 2021
  • höstlov - måndag 11 oktober 2021
  • jullov - fredag 26 november 2021
  • sportlov - torsdag 3 februari 2022
  • påsklov - onsdag 23 mars 2022
  • sommarlov (2022) - onsdag 18 maj 2022

  Lovblankett som ska skickas till trafikcentralen (PDF, 231 KB)

  Om ni flyttar

  Om ni flyttar ska du informera trafikcentralen i god tid. Vi planerar om ditt barns resa inom 14 arbetsdagar. 

 5. Om taxin är försenad eller inte kommer

  Kontakta alltid trafikcentralen om taxin är försenad eller inte kommer. Om taxin blir försenad ska ditt barn inte behöva vänta mer än 30 minuter på en ersättningsbil.

  Om det bolag som kör taxin bedömer att de inte kan köra på grund av till exempel vädret eller vägens skick kan resan ställas in. Vi meddelar då dig. Du kan inte få ersättning för eventuella kostnader för annan transport till skolan. 

 6. Om du har synpunkter på skolskjutsen

  Kontakta oss om du har synpunkter på skolskjutsen. Om du har synpunkter på det bolag som kör skoltaxin är det bra om du skriver ner vilken dag och tid synpunkten gäller. 

 7. Kontakt

  Kontakta Trafikcentralen

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Fritidshem och fritidsklubb flyttar utomhus

  Nu införs ytterligare åtgärder för barn och ungdomar i Uppsala kommun. Från måndag 12 april och två veckor framåt, bedrivs all verksamhet på fritidshem och fritidsklubbar utomhus. Dessutom vädjar smittskyddsläkarna till vårdnadshavare att låta barnen stanna hemma från fritidshem och fritidsklubb.

 • Fortsatt goda skolresultat trots pandemiåret

  Uppsala kommuns årliga rapport om skolresultatet för läsåret 2019/20 visar att lärare och elever lyckats hålla fortsatt god kvalitet, från förskola till gymnasiet, trots stora utmaningar med distansundervisning och sjukfrånvaro under året med pandemin.

 • Vi delar ut 19 000 reflexer till Uppsalas grundskoleelever

  Uppsala kommun arbetar för att barn ska få en säkrare och hälsosammare trafikmiljö och vill uppmuntra barn att cykla och gå mer. Förutom åtgärder som sänkta hastigheter i bostadsområden och runt skolor är det viktigt att barnen syns och är skyddade i trafiken. Som en del av det arbetet delas 19 000 reflexer ut under vecka 7 i Uppsalas grundskolor.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.