Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Trafikcentralen samordnar skolskjuts med taxi. Vi behöver ett beslut om skolskjuts från antagningsenheten och ett skolskjutsunderlag för att vi ska kunna planera ditt barns resa.

  Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts med taxi till grundskola

  Läs mer om hur du ansöker om skolskjuts med taxi till gymnasieskola

 2. Skicka in ett skolskjutsunderlag

  För nya elever

  Är det en ny elev ska alltid ett skolskjutsunderlag skickas per post eller e-post till trafikcentralen, antingen från skolan eller vårdnadshavare. Du hittar underlag lite längre ned här på webbsidan.

  För elev som redan har skolskjuts

  Du behöver inte skicka in ett nytt skolskjutsunderlag för en elev som redan har skolskjuts. Du måste däremot skicka in ett nytt skolskjutsunderlag till trafikcentralen vid adressändring och skolbyte. Om ändringen endast gäller telefonnummer eller ändrade skoltider ska du skicka det med e-post till trafikcentralen.

  Om ditt barn går i högstadiet och är inskriven på ett LSS (lagen om stöd och service) fritids ska fritids och ni fylla i tiderna på fritids.

  Om ni flyttar

  Om ni flyttar ska ett nytt skolskjutsunderlag skickas till trafikcentralen i god tid. Vi planerar om ditt barns resa inom 14 arbetsdagar efter vi fått in ett nytt elevkort från Utbildningsförvaltningen skolskjuts med beslut för nya adressen.

  Vi behöver ha skolskjutsunderlaget senast 10 maj 2024 för att kunna garantera att ditt barn får skolskjuts vid skolstart för läsåret 2024/2025.

  Skolskjutsunderlag för grundskola och gymnasieskola (PDF, 209 KB)

  Skolskjutsunderlag anpassad grund- och gymnasieskola (PDF, 241 KB)

  Skolskjutsunderlag -Resursenheten (PDF, 240 KB)


  Skicka skolskjutsunderlaget till tc.skolskjuts@uppsala.se.

 3. Så här går resorna till

  När läsåret börjar får de som är nya eller får ändrade tider information av oss via e-post eller telefon om när ditt barn hämtas. Tiderna kan ändras under pågående läsår. Om tiden ändras mer än fem minuter kontaktar vi dig. 

  Ditt barn får troligen åka med andra i skoltaxin. Därför är det viktigt att ditt barn är på plats och klar att kliva in i skolskjutsen vid den tid som är bestämd. 

  Ditt barn ska komma till skolan eller resursenheten max 30 minuter innan skolan börjar. Efter skolan hämtar taxin ditt barn på en tid inom det intervall som du har fått information om. Ditt barn ska inte få vänta mer 30 minuter från det att intervallen startar.  

  Trygg och säker resa

  Föraren ansvarar för att resan blir trygg och säker. Föraren hjälper till när ditt barn stiger i och ur bilen och ser till att ditt barn använder bilbälte med mera. Berätta gärna om ditt barn för föraren så att han eller hon får en förståelse för ditt barns behov. 

  Medgivande om att ditt barn får lämnas ensamt vid skolan och hemmet

  Om ditt barn åker skoltaxi till och från en anpassad skola ska alltid du eller personal på skolan ta emot och lämna ditt barn vid skoltaxin. Om ditt barn får lämnas ensamt behöver vi ett medgivande från dig. 

  Medgivandet gäller så länge som elev åker skolskjuts. Om förutsättningarna ändras är det vårdnadshavarens ansvar att meddela detta till trafikcentralen.

  Om ditt barn går i resursenhet eller grundskola behövs inget medgivande. Eleven lämnas utan krav på att tas emot av en vuxen vid skolan respektive skolskjutshållplatsen/hemmet.

  Blankett för medgivande att lämnas ensam vid hemmet (PDF, 195 KB)

  Blankett för medgivande att lämnas ensam vid skolan (PDF, 201 KB)

  Resans längd

  Den tid det tar för ditt barn att åka till och från skolan ska vara rimlig. Med rimlig menar vi att ditt barns resa ska ta max 45 minuter om ni bor innanför området där det går gröna stadsbussar och max 60 minuter om ni bor utanför. Om ni bor i till exempel Knutby ska resan ta max 90 minuter.

  Om ditt barn skulle missa skoltaxin

  Om ditt barn har skolskjuts på grund av en funktionsnedsättning och missar taxin på grund av oförutsedda händelser ordnar vi en ny taxi. Ditt barn kan då få vänta upp till 60 minuter på den nya taxin. 

  Det här får ditt barn ta med sig på resan

  Ditt barn får bara ta med sin skolväska. Ditt barn får inte ta med en kompis. 

  Om ditt barn glömmer något i skoltaxin

  Kontakta trafikcentralen via telefon om ditt barn har glömt något i skoltaxin. 

 4. Informera trafikcentralen vid sjukdom eller annan frånvaro

  Om ditt barn ska vara ledigt eller är sjukt ska du avboka skolskjutsen. Boka av skolskjutsen så tidigt som möjligt men minst 60 minuter innan angiven tid för hämtning.

  Avboka resor via appen Mina resor Uppsala kommun

  Avboka resor som inte ska utnyttjas via appen Mina resor Uppsala kommun i första hand.  Det är en app som kan användas av dig som är vårdnadshavare till skolelev. I appen ser du var den bokade bilen är någonstans. Du kan även avboka resan via appen. Som vårdnadshavare finns även möjlighet att få tillgång till en annan persons resor och då kunna administrera eller övervaka dessa.

  Ladda ned appen Mina resor Uppsala kommun

  Tillgänglighetsredogörelse för appen Mina resor Uppsala kommun

  Koppling sker genom vårdnadshavarens personnummer och barnets namn eller personnummer. Ni ansöker genom att skicka ett mejl till minaresor@uppsala.se.

  Enstaka eller kortvariga förändringar

  Vi gör inga tillfälliga eller kortvariga förändringar i planeringen av skolskjuts. Det gäller till exempel en tillfällig adressändring eller ändringar i ditt barns skol- eller vistelseschema.

  Förändringar under en längre tid

  Planeringen av skolskjutstaxi ändras endast om eleven flyttar, byter skola, blir långvarigt frånvarande eller av medicinska skäl.

  Meddela ändringar till trafikcentralen senast 14 dagar innan den nya planeringen ska börja gälla.

  Lovblankett och viktiga datum inför lov på särskola och resursenhet

  För att vi ska kunna garantera skolskjuts under längre lov behöver vi ha lovblanketten i god tid. Det här gäller för de olika loven:

  • påsklov – fredag 15 mars 2024
  • sommarlov (2024) – torsdag 16 maj 2024
  • höstlov – fredag 4 oktober 2024
  • jullov – fredag 15 november 2024
  • sportlov – fredag 24 januari 2025
  • påsklov – fredag 21 mars 2025
  • sommarlov (2025) – torsdag 16 maj 2025

  Lovblankett som ska skickas till trafikcentralen (PDF, 231 KB)

   

 5. Om taxin är försenad eller inte kommer

  Kontakta alltid trafikcentralen om taxin är försenad eller inte kommer. Om taxin blir försenad ska ditt barn inte behöva vänta mer än 30 minuter på en ersättningsbil.

  Om det bolag som kör taxin bedömer att de inte kan köra på grund av till exempel vädret eller vägens skick kan resan ställas in. Vi meddelar då dig. Du kan inte få ersättning för eventuella kostnader för annan transport till skolan. 

 6. Om du har synpunkter på skolskjutsen

  Kontakta oss om du har synpunkter på skolskjutsen. Om du har synpunkter på det bolag som kör skoltaxin är det bra om du skriver ner vilken dag och tid synpunkten gäller. 

 7. Kontakt

  Kontakta Trafikcentralen

  Avboka resor via appen ”Mina resor Uppsala kommun” i första hand.
  Ladda ned och få mer information om appen

  Kontakta Trafikcentralen vid övriga frågor.

  Helgfri måndag–fredag: 06.00–18.00
  Söndag, endast avbokningar: 17.00–22.00

  Telefon:
  018-727 30 30

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.