Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Du kan ha rätt till kostnadsfria resor till och från din gymnasieskola. Du får då ett skolkort som gör att du kan resa med ordinarie linjetrafik.

  Avståndet mäts mellan elevens hemadress och skolans huvudadress.

 2. Skolkort

  Du behöver inte ansöka om elevresa, om du har minst 6 km från hemmet till skolan. Du får ett skolkort med posten innan skolan startar. Skolkortet gäller för resor till och från skolan under skoldagar.

  Läs mer om hur skolkortet fungerar på ul.se.

  Tappat eller skadat skolkort

  Om du tappar bort eller skadar ditt skolkort ska du anmäla det på ul.se. Du får ett nytt kort inom cirka 7-10 dagar. Under tiden du väntar på ditt nya kort, får du betala dina resor själv.

  Anmäl borttappat eller trasigt skolkort till ul.se.

  Om du flyttar eller byter skola

  Om flytten eller bytet gör att du inte längre uppfyller avståndskravet, spärrar vi ditt skolkort och informerar dig om det.

  Om du efter flytt eller byte av skola uppfyller avståndskravet får du ett skolkort hemskickat.

  Innan du fått ditt nya skolkort får du betala resorna själv.

 3. Rätt till elevresa

  Det är alltid din hemkommun som fattar beslut om du har rätt till elevresa, även om du går i en gymnasieskola i en annan kommun.

  För att ha rätt till elevresa ska du ha

  • rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
  • minst 6 km från hemmet till skolan.

  Studiehjälp får du längst till och med det första kalenderhalvåret det år då du fyller 20 år. Därefter kan du ha rätt till studiemedel från CSN. I studiemedlet ingår kostnader för dagliga resor.

  Läs om studiemedel på csn.se.

  Läs reglerna för skolskjuts och elevresor i sin helhet i skolskjutsreglementet.

  Särskilda skäl

  Om du har särskilda skäl, som till exempel en funktionsnedsättning, kan du ha rätt till resa till och från skolan även om du har kortare resväg än sex kilometer. Resan kan ske med linjetrafik, skoltaxi eller specialfordon.

  Ansökan om elevresa

  Du ansöker om elevresa via vår e-tjänst. Du identifierar dig med e-legitimation, till exempel BankID. Om eleven är under 18 år, ska ansökan godkännas av båda vårdnadshavarna.

  Ta först reda på om du har rätt till elevresa, gör sedan din ansökan.

  Ansök om elevresa via e-tjänst

  Blankett för utlåtande (PDF, 326 KB)

 4. Avståndsmätning

  Avståndet mellan hemmet och skolan mäts i kommunens digitala skolskjutssystem. Avståndet är den kortaste, farbara vägen mellan hemadressen och skolans huvudingång. Med farbar väg menas den väg där det inte är förbjudet att gå eller cykla. Vi tar inte hänsyn till att undervisning ibland kan ske på en annan adress än skolans huvudadress. För elevresor tar vi heller ingen hänsyn till trafikförhållanden eller liknande faktorer.

  Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få ett annat avstånd än kommunen. Det är det beräknade avståndet i kommunens skolskjutssystem som gäller. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever, vilket säkerställer att alla behandlas lika. 

   

 5. Resa mellan Uppsala och Stockholm

  Du som går i gymnasiet i Stockholm kan ansöka om reseersättning. Reseersättningen kan du till exempel använda till ett UL-ungdomskort eller ett SL-ungdomskort som gäller i 30 dagar.

  Ansök om reseersättning för resa mellan Uppsala och Stockholm. (PDF, 224 KB)

 6. Resa till arbetsplatsförlagt lärande (APL) och praktik

  Du ansöker om reseersättning direkt från din skola. Kolla vad som gäller med din skola.

 7. Överklaga beslut

  Om du ansökt om elevresa och inte är nöjd med beslutet kan du överklaga. Med beslutet som skickas till dig med post finns en beskrivning om hur du överklagar.

 8. Vid olycksfall

  Om en elev råkar ut för ett olycksfall, ska vårdnadshavare eller myndig elev kontakta Uppsala kommuns försäkringsbolag.
 9. Kontakt

  Kontakta utbildningsförvaltningen skolskjuts

  Telefontid:
  måndag, tisdag och torsdag 9.30-11.30

  Telefon:
  0771-72 70 01, menyval 5

Nyheter om gymnasieskola

 • Slutlig antagning till gymnasiet är klar

  Idag publiceras resultaten av 2024 års slutliga antagning till gymnasieskolan som handläggs av Antagning gymnasieskola i Uppsala. I år har cirka 5 000 ungdomar sökt till gymnasiet.

 • Grattis till studenten!

  Hurra för våra studenter! I dag kan ni sätta full fart mot framtiden.

 • Uppsalas unga företagare triumferar i SM – så nådde de toppen

  Två guld och två silver i årets upplaga av SM i Ung företagsamhet gick till UF-företagare från Uppsala kommun. Grattis säger vi, det bådar gott för ett framtida Uppsala med drivkraft och entreprenörsanda. Störst framgång fick Dienaci UF som lyckades kamma hem en andraplats i den mest prestigefulla kategorin Årets UF-företag. Nu har de valt att fortsätta driva företaget, förhoppningsvis även internationellt.

Se fler nyheter
Kampanjer

Så arbetar vi med gymnasieskola

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.