Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Siktar du mot stjärnorna, en yrkesexamen eller fortsatta studier? Oavsett vilket mål du har med gymnasiet så får du det du söker hos de kommunala gymnasieskolorna. Gå in på skolornas webbplatser för att läsa mer om vad skolan erbjuder och hur du kan komma i kontakt med skolan.

Öppet hus hösten 2023 och våren 2024.

Alla skolorna anordnar öppet hus i höst och vår inför gymnasievalet. 

Celsiusskolan

 • Onsdag 22 november 2023 | 18.00–20.00
 • Onsdag 7 februari 2024 | 18.00–20.00

Ellen Fries gymnasium

 • Onsdag 29 november 2023 | 17.00–19.00
 • Torsdag 8 februari 2024 | 17.00–19.00
 • Tisdag 7 maj | 17.00–19.00

Katedralskolan

 • Onsdag 22 november 2023 | 17.00–20.00
 • Tisdag 7 februari 2024 | 17.00–19.00

Lundellska skolan

 • Torsdag 30 november 2023 | 18.00–21.00
 • Onsdag 31 januari 2024 | 18.00–20.00

Rosendalsgymnasiet

 • Torsdag 30 november 2023 | 18.00–21.00
 • Onsdag 31 januari 2024 | 18.00–20.00

Uppsala estetiska gymnasium

 • Onsdag 29 november 2023 | 17.00–19.00
 • Torsdag 8 februari 2024 | 17.00–19.00
 • Tisdag 7 maj | 17.00–19.00

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • Torsdag 23 november 2023 | 17.00–19.00

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • Onsdag 29 november 2023 | 17.00–19.00
 • Lördag 27 januari 2024 | 11.00–13.00

Kommunala gymnasieskolorna i Uppsala

Celsiusskolan

celsiusskolan.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • försäljnings- och serviceprogrammet 
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - medier, information och kommunikation
  - samhällsvetenskap

RIG, NIU och LIU kan sökas på alla program.

Ellen Fries gymnasium

ellenfriesgymnasium.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
 • försäljnings- och serviceprogrammet
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram på Ellen Fries gymnasium

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV

Fyrisskolan

fyrisskolan.uppsala.se

Utbildningsnämnden har beslutat att Fyrisskolan ska byggas om. När det är klart ska restaurang- och livsmedelsprogrammet flytta in i lokalerna.

Intaget till skolan stoppas från och med läsåret 2024/2025. Det går inte att söka Fyrisskolan från och med 2024. När renoveringen är färdig ska en ny gymnasieskola med restaurang- och livsmedelsprogram öppna i de nyrenoverade lokalerna på Götgatan 17, preliminärt höstterminen 2026.

Katedralskolan

katedralskolan.uppsala.se

 • barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt arbete
  - socialt arbete
 • humanistiska programmet
  - kultur
  - språk
 • international Baccalaureate Diploma Programme
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram på Katedralskolan

 • programinriktat val, IMV
 • språkintroduktion, IMS

Lundellska skolan

lundellska.nu

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap (internationell profil)
 • vård- och omsorgsprogrammet
  - högskoleförberedande- och yrkesförberedande profil

Särskild variant musik finns att söka via audition på ovanstående program och inriktningar.

Introduktionsprogram på Lundellska skolan

 • individuellt alternativ, IMA (Resursenheten/AST)
 • programinriktat val, IMV
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Resursenheten/AST

 • samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Lärlingsutbildningen i Uppsala

Utbildningen är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

larlingsutbildningen.uppsala.se

 • Barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt och socialt arbete, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
  - husbyggnad
  - mark och anläggning
  - måleri
 • Fordons- och transportprogrammet
  - personbil, NIU och LIU kan sökas på programmet
  - transport
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
  - NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
  - hotell och konferens, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering, NIU och LIU kan sökas på programmet

Introduktionsprogram på Lärlingsutbildningen

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
 • yrkesintroduktion, IMY

Rosendalsgymnasiet

rosendalsgymnasiet.uppsala.se

 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap 

Introduktionsprogram på Rosendalsgymnasiet

 • individuellt alternativ, IMA
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala estetiska gymnasium

estetiska.uppsala.se

 • estetiska programmet
  - bild och formgivning
  - estetik och media
  - musik

Särskilda varianter
- serieteckning och illustration
- speldesign

Introduktionsprogram på Uppsala estetiska gymnasium 

 • programinriktat val, IMV
 • individuellt alternativ, IMA mot estetiska ämnen

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se

 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
 • yrkesintroduktion, IMY
 • språkintroduktion, IMS
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se

 • bygg- och anläggningsprogrammet
  - anläggningsfordon
  - husbyggnad
  - måleri
  - plåtslageri
 • el- och energiprogrammet
  - elteknik
 • fordons- och transportprogrammet
  - karosseri och lackering (lärling från åk 2)
  - lastbil och mobila maskiner (lärling från åk 2)
  - personbil
  - transport
 • naturbruksprogrammet
  - djurvård
  - hästhållning
  - lantbruk
  - skogsbruk
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - VVS

LIU kan sökas på bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
 • yrkesintroduktion, IMY

Uppsala AG

Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla är de kommunala anpassade gymnasieskolorna och är en del av Uppsala AG.

uppsalags.uppsala.se

 • programmet för administration, handel och varuhantering
 • programmet för estetiska verksamheter
 • programmet för hotell, restaurang och bageri
 • programmet för hälsa, vård och omsorg
 • individuella program
 • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • programmet för fordonsvård och godshantering 
 • programmet för skog, mark och djur
 • individuella program

 

Hitta gymnasieutbildningar och skolor

Hitta och jämför gymnasieskolor och program. 

uppsala.se/gymnasieutbildningar finns mer information om gymnasieutbildningar och skolor. Där finns även information om hur gymnasievalet går till och mycket annat som är bra att veta inför ditt val till gymnasiet. 

Gymnasievalet 2023

Gymnasievalet är 23 januari–15 februari. Omval kan göras 27 april–15 maj. Slutliga antagningsbeskedet finns att se från 3 juli.

Läs mer om vad som gäller för ansökan, antagning, tidplan med mera i gymnasievalet.