Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Siktar du mot stjärnorna, en yrkesexamen eller fortsatta studier? Oavsett vilket mål du har med gymnasiet så får du det du söker hos de kommunala gymnasieskolorna. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om vad skolan erbjuder samt hur du kan komma i kontakt med skolan.

Öppet hus hösten 2022 och våren 2023.

Alla skolorna anordnar öppet hus i höst och vår inför gymnasievalet. 

Celsiusskolan

 • Onsdag 23 november 2022 | 18.00–20.00
 • Onsdag 8 februari 2023 | 18.00–20.00

Ellen Fries gymnasium

 • Onsdag 23 november 2022 | 17.00–19.00
 • Onsdag 1 februari 2023 | 17.00–19.00

Fyrisskolan

 • Torsdag 1 december 2022 | 17.00–20.00
 • Onsdag 25 januari 2023 | 17.00–19.00

Katedralskolan

 • Onsdag 23 november 2022 | 17.00–20.00
 • Onsdag 1 februari 2023 | 17.00–19.00

Lundellska skolan

 • Tisdag 29 november 2022 | 18.00–21.00
 • Onsdag 1 februari 2023 | 18.00–20.00

Lärlingsutbildningen

 • Torsdag 24 november 2022 | 17.00–19.00
 • Torsdag 31 januari 2023 | 17.00–19.00

Rosendalsgymnasiet

 • Tisdag 29 november 2022 | 18.00–21.00
 • Onsdag 1 februari 2023 | 18.00–20.00

Uppsala estetiska gymnasium

 • Onsdag 23 november 2022 | 17.00–19.00
 • Onsdag 1 februari 2023 | 17.00–19.00

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • Torsdag 24 november 2022 | 17.00–19.00
 • Torsdag 31 januari 2023 | 17.00–19.00

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • Torsdag 24 november 2022 | 17.00–19.00
 • Lördag 28 januari 2023 | 11.00–14.00

Anpassade gymnasieskolor

Uppsala AG Fyris

 • Torsdag 1 december 2022 | 17.00–19.00

Uppsala AG Jälla

 • Torsdag 1 december 2022 | 17.00–19.00

Kommunala gymnasieskolorna i Uppsala

Celsiusskolan

celsiusskolan.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • försäljnings- och serviceprogrammet 
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - medier, information och kommunikation
  - samhällsvetenskap

RIG, NIU och LIU kan sökas på alla program.

Ellen Fries gymnasium

ellenfriesgymnasium.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
 • försäljnings- och serviceprogrammet
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram på Ellen Fries gymnasium

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV

Fyrisskolan

fyrisskolan.uppsala.se

 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet 
  - beteendevetenskap
 • teknikprogrammet
  - design- och produktutveckling
  - informations- och medieteknik
  - teknikvetenskap

På teknikprogrammet kan du välja att läsa ett fjärde år.

Introduktionsprogram på Fyrisskolan

 • programinriktat val, IMV

Katedralskolan

katedralskolan.uppsala.se

 • barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt arbete
  - socialt arbete
 • humanistiska programmet
  - kultur
  - språk
 • international Baccalaureate Diploma Programme
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram på Katedralskolan

 • programinriktat val, IMV
 • språkintroduktion, IMS

Lundellska skolan

lundellska.nu

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap (internationell profil)
 • vård- och omsorgsprogrammet
  - högskoleförberedande- och yrkesförberedande profil

Särskild variant musik finns att söka via audition på ovanstående program och inriktningar.

Introduktionsprogram på Lundellska skolan

 • individuellt alternativ, IMA (Resursenheten/AST)
 • programinriktat val, IMV
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Resursenheten/AST

 • samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Lärlingsutbildningen i Uppsala

Utbildningen är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

larlingsutbildningen.uppsala.se

 • Barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt och socialt arbete, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
  - husbyggnad
  - mark och anläggning
  - måleri
 • Fordons- och transportprogrammet
  - personbil, NIU och LIU kan sökas på programmet
  - transport
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
  - NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
  - hotell och konferens, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering, NIU och LIU kan sökas på programmet

Introduktionsprogram på Lärlingsutbildningen

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
 • yrkesintroduktion, IMY

Rosendalsgymnasiet

rosendalsgymnasiet.uppsala.se

 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap 

Introduktionsprogram på Rosendalsgymnasiet

 • individuellt alternativ, IMA
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala estetiska gymnasium

estetiska.uppsala.se

 • estetiska programmet
  - bild och formgivning
  - estetik och media
  - musik

Särskilda varianter
- serieteckning och illustration
- speldesign

Introduktionsprogram på Uppsala estetiska gymnasium 

 • programinriktat val, IMV
 • individuellt alternativ, IMA mot estetiska ämnen

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se

 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
 • yrkesintroduktion, IMY
 • språkintroduktion, IMS
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se

 • bygg- och anläggningsprogrammet
  - anläggningsfordon
  - husbyggnad
  - måleri
  - plåtslageri
 • el- och energiprogrammet
  - elteknik
 • fordons- och transportprogrammet
  - karosseri och lackering (lärling från åk 2)
  - lastbil och mobila maskiner (lärling från åk 2)
  - personbil
  - transport
 • naturbruksprogrammet
  - djurvård
  - hästhållning
  - lantbruk
  - skogsbruk
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - VVS

LIU kan sökas på bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
 • yrkesintroduktion, IMY

Uppsala AG

Uppsala AG Fyris och Uppsala AG Jälla är de kommunala anpassade gymnasieskolorna och är en del av Uppsala AG.

uppsalags.uppsala.se

 • programmet för administration, handel och varuhantering
 • programmet för estetiska verksamheter
 • programmet för hotell, restaurang och bageri
 • programmet för hälsa, vård och omsorg
 • individuella program
 • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • programmet för fordonsvård och godshantering 
 • programmet för skog, mark och djur
 • individuella program

 

Hitta gymnasieutbildningar och skolor

Hitta och jämför gymnasieskolor och program. 

uppsala.se/gymnasieutbildningar finns mer information om gymnasieutbildningar och skolor. Där finns även information om hur gymnasievalet går till och mycket annat som är bra att veta inför ditt val till gymnasiet. 

Gymnasievalet 2023

Gymnasievalet är 23 januari–15 februari. Omval kan göras 27 april–15 maj. Slutliga antagningsbeskedet finns att se från 3 juli.

Läs mer om vad som gäller för ansökan, antagning, tidplan med mera i gymnasievalet.