Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Siktar du mot stjärnorna, en yrkesexamen eller fortsatta studier? Oavsett vilket mål du har med gymnasiet så får du det du söker hos de kommunala gymnasieskolorna. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om vad skolan erbjuder samt hur du kan komma i kontakt med skolan.

Öppet hus i april och maj 2022.

Äntligen är besökare välkomna till våra skolor efter den långa pandemin som innebar flera inställda öppna hus. Många gymnasieskolor anordnar öppet hus i april eller maj innan omvalet till gymnasiet. Håll utkik på skolornas webbsidor för mer information om vilka tider och datum som gäller. 

Kommunala gymnasieskolorna i Uppsala

Celsiusskolan

celsiusskolan.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. handels- och administrationsprogrammet)
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - medier, information och kommunikation
  - samhällsvetenskap

RIG, NIU och LIU kan sökas på alla program.

Ellen Fries gymnasium

ellenfriesgymnasium.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
 • försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. handels- och administrationsprogrammet)
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet kan bara läsas i anpassad undervisningsgrupp.

Samhällsvetenskapsprogrammet kan också läsas i anpassad undervisningsgrupp.

Introduktionsprogram på Ellen Fries gymnasium

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
  - ekonomiprogrammet
  - handels- och administrationsprogrammet
  - samhällsvetenskapsprogrammet

Fyrisskolan

fyrisskolan.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet (programmet kommer inte erbjudas på skolan från och med höstterminen 2022)
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet 
  - beteendevetenskap
 • teknikprogrammet
  - design- och produktutveckling
  - informations- och medieteknik
  - teknikvetenskap

På teknikprogrammet kan du välja att läsa ett fjärde år.

Introduktionsprogram på Fyrisskolan

 • programinriktat val, IMV
  - naturvetenskapsprogrammet
  - teknikprogrammet
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Katedralskolan

katedralskolan.uppsala.se

 • barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt arbete
  - socialt arbete
 • humanistiska programmet
  - kultur
  - språk
 • international Baccalaureate Diploma Programme
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram på Katedralskolan

 • programinriktat val, IMV
  - barn- och fritidsprogrammet
 • språkintroduktion, IMS

Lundellska skolan

lundellska.nu

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap (internationell profil)
 • vård- och omsorgsprogrammet
  - högskoleförberedande- och yrkesförberedande profil

Särskild variant musik finns att söka via audition på ovanstående program och inriktningar.

Introduktionsprogram på Lundellska skolan

 • individuellt alternativ, IMA (Resursenheten/AST)
 • programinriktat val, IMV
  - samhällsvetenskapsprogrammet (Resursenheten/AST)
  - vård- och omsorgsprogrammet
 • yrkesintroduktion, IMY
  - vård- och omsorgsprogrammet
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Resursenheten/AST

 • samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Lärlingsutbildningen i Uppsala

Utbildningen är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

larlingsutbildningen.uppsala.se

 • Barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt och socialt arbete, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
  - husbyggnad
  - mark och anläggning
  - måleri
 • Fordons- och transportprogrammet
  - personbil, NIU och LIU kan sökas på programmet
  - transport
 • Handels- och administrationsprogrammet
  - handel och service, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Hantverksprogrammet
  - övriga hantverk (flertalet yrkesutgångar), NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
  - hotell och konferens, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - fastighet

Introduktionsprogram på Lärlingsutbildningen

 • programinriktat val, IMV
  - barn- och fritidsprogrammet
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - handels- och administrationsprogrammet
  - hantverksprogrammet
  - VVS- och fastighetsprogrammet

Rosendalsgymnasiet

rosendalsgymnasiet.uppsala.se

 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap 

Introduktionsprogram på Rosendalsgymnasiet

 • individuellt alternativ, IMA
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala estetiska gymnasium

estetiska.uppsala.se

 • estetiska programmet
  - bild och formgivning
  - estetik och media
  - musik

Särskilda varianter
- serieteckning och illustration
- speldesign

Introduktionsprogram på Uppsala estetiska gymnasium 

 • programinriktat val, IMV
  - estetiska programmet
 • individuellt alternativ, IMA mot estetiska ämnen

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se

 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • programinriktat val, IMV
  - hotell- och turismprogrammet
  - restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • yrkesinriktat val, IMY
  - aktivitetsledare fritidshem (IMY mot barn och fritid)
  - kundvärd reception (IMY mot handel och administration)
  - gästvärd (IMY mot hotell och turism)
  - måltidsbiträde/köksbiträde (IMY mot restaurang och livsmedel)
 • IMA (individuellt alternativ)
 • språkintroduktion, IMS
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se

 • bygg- och anläggningsprogrammet
  - anläggningsfordon
  - husbyggnad
  - måleri
  - plåtslageri
 • el- och energiprogrammet
  - elteknik
 • fordons- och transportprogrammet
  - karosseri och lackering (lärling från åk 2)
  - lastbil och mobila maskiner (lärling från åk 2)
  - personbil
  - transport
 • naturbruksprogrammet
  - djurvård
  - hästhållning
  - lantbruk
  - skogsbruk
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - VVS

LIU kan sökas på bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • individuellt alternativ, IMA: (NPF), mot naturbruk
 • programinriktat val, IMV
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - naturbruksprogrammet
  - VVS- och fastighetsprogrammet
 • yrkesintroduktion, IMY
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet

Uppsala GS

Fyrisskolan GS och Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS är en del av Uppsala GS.

uppsalags.uppsala.se

 • programmet för administration, handel och varuhantering
 • programmet för estetiska verksamheter
 • programmet för hotell, restaurang och bageri
 • programmet för hälsa, vård och omsorg
 • individuella program
 • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • programmet för fordonsvård och godshantering 
 • programmet för skog, mark och djur
 • individuella program

 

Hitta gymnasieutbildningar och skolor

uppsala.se/gymnasieutbildningar finns mer information om gymnasieutbildningar och skolor. Där finns även information om hur gymnasievalet går till och mycket annat som är bra att veta inför ditt val till gymnasiet. 

Gymnasievalet 2022

Gymnasievalet är 21 januari–15 februari. Omval kan göras 29 april–15 maj. Slutliga antagningsbeskedet finns att se från 1 juli.