Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Här presenteras alla kommunala gymnasieskolor i Uppsala och vilka program som finns på skolan. Gå gärna in på skolornas webbsidor för att läsa mer om vad skolan erbjuder samt hur du kan komma i kontakt med skolan.

Nyfiken på våra gymnasieskolor?

Se filmen där du kan titta in i alla skolor. Du får en bra bild av alla kommunala gymnasieskolor och deras program. Du blir guidad runt mellan skolorna och får även lite tips på vad du kan tänka på inför gymnasievalet 2021.

Gymnasievalet är 21 januari–15 februari. Omval kan göras 29 april–15 maj.

0:00  – Inledning

00:36  – Celsiusskolan

03:43  – Ellen Fries gymnasium

07:16  – Fyrisskolan

10:38  – Katedralskolan

14:01  – Lundellska skolan

17:17  – Rosendalsgymnasiet

20:12  – Uppsala estetiska gymnasium

23:38  – Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

26:57  – Lärlingsutbildningen på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

30:11  – Uppsala yrkesgymnasium Jälla

33:32  – Uppsala GS

35:29  – Avslutning

Öppet hus, våren 2021

Alla kommunala gymnasieskolor tar ansvar för att stoppa smittspridningen under den rådande coronapandemin. Därför kommer alla öppna hus vara digitala eller säkert anpassade utifrån de allmänna råden för corona. 

Celsiusskolan

 • 3 februari 2021 | 18.00–19.00

Ellen Fries gymnasium  

 • 4 februari 2021 | 18.00–20.00
 • 4 maj 2021 | 18.00–20.00

Fyrisskolan

 • 27 januari 2021 | 18.00–19.00

Fyrisskolan GS

 • Inget planerat öppet hus. Gå in på skolans webbsida för att se på filmer om skolan och se vad skolan erbjuder.

Katedralskolan

 • 26 januari 2021 | 17.00–19.00

Lundellska skolan

 • 21 januari 2021 | 18.00–20.00

Lärlingsutbildningen i Uppsala  

(placerad på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby)

Rosendalsgymnasiet

 • 20 januari 2021 | 18.00–20.00

Uppsala estetiska gymnasium

 • 4 februari 2021 | 18.00–20.00
 • 4 maj 2021 | 18.00–20.00

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • 2 februari 2021 | 17.00–19.00

Uppsala yrkesymnasium Jälla GS

 • Inget planerat öppet hus. Gå in på skolans webbsida för att se på filmer om skolan och se vad skolan erbjuder.

Kommunala gymnasieskolorna i Uppsala

Celsiusskolan

celsiusskolan.uppsala.se

Program och inriktningar

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • handels- och administrationsprogrammet
  - handel och service
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - medier, information och kommunikation
  - samhällsvetenskap

RIG, NIU och LIU kan sökas på alla program.

 

Ellen Fries gymnasium

ellenfriesgymnasium.uppsala.se

Program och inriktningar

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
 • handels- och administrationsprogrammet
  - service och handel
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet kan bara läsas i anpassad undervisningsgrupp.

Samhällsvetenskapsprogrammet kan också läsas i anpassad undervisningsgrupp.

Introduktionsprogram

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
  - ekonomiprogrammet
  - handels- och administrationsprogrammet
  - samhällsvetenskapsprogrammet

Fyrisskolan

fyrisskolan.uppsala.se

Program och inriktningar 

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
 • teknikprogrammet
  - design- och produktutveckling
  - informations- och medieteknik
  - teknikvetenskap

På teknikprogrammet kan du välja att läsa ett fjärde år.

Introduktionsprogram

 • programinriktat val, IMV
  - naturvetenskapsprogrammet
  - teknikprogrammet
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Katedralskolan

katedralskolan.uppsala.se

Program och inriktningar 

 • barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt arbete
  - socialt arbete
 • humanistiska programmet
  - kultur
  - språk
 • international Baccalaureate Diploma Programme
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram

 • programinriktat val, IMV
  - barn- och fritidsprogrammet
 • språkintroduktion, IMS

Lundellska skolan

lundellska.nu

Program och inriktningar 

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap (internationell profil)
 • vård- och omsorgsprogrammet
  - högskoleförberedande- och yrkesförberedande profil

Särskild variant musik finns att söka via audition på ovanstående program och inriktningar.

Introduktionsprogram

 • individuellt alternativ, IMA (Resursenheten/AST)
 • programinriktat val, IMV
  - samhällsvetenskapsprogrammet (Resursenheten/AST)
  - vård- och omsorgsprogrammet
 • yrkesintroduktion, IMY
  - vård- och omsorgsprogrammet
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Resursenheten/AST

 • samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Lärlingsutbildningen i Uppsala

Utbildningen är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

larlingsutbildningen.uppsala.se

Program och inriktningar

 • Barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt och socialt arbete, LIU och NIU kan sökas på programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
  - husbyggnad
  - mark och anläggning
  - måleri
 • Fordons- och transportprogrammet
  - personbil, LIU och NIU kan sökas på programmet
 • Handels- och administrationsprogrammet
  - handel och service, LIU kan sökas på programmet
 • Hantverksprogrammet
  - övriga hantverk (flertalet yrkesutgångar), LIU och NIU kan sökas på programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
  - hotell och konferens, LIU och NIU kan sökas på programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering, LIU och NIU kan sökas på denna inriktning
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - fastighet

Introduktionsprogram

 • programinriktat val, IMV
  - barn- och fritidsprogrammet
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - handels- och administrationsprogrammet
  - hantverksprogrammet
  - VVS- och fastighetsprogrammet

Rosendalsgymnasiet

rosendalsgymnasiet.uppsala.se

Program och inriktningar 

 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap 

Introduktionsprogram 

 • individuellt alternativ, IMA
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala estetiska gymnasium

estetiska.uppsala.se

Program och inriktningar 

 • estetiska programmet
  - bild och formgivning
  - estetik och media
  - musik

Särskilda varianter
- serieteckning och illustration
- speldesign

Introduktionsprogram 

 • programinriktat val, IMV
  - estetiska programmet
 • individuellt alternativ, IMA mot estetiska ämnen

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se

Program och inriktningar

 • Hotell- och turismprogrammet
  - hotell och konferens
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering

Introduktionsprogram

 • programinriktat val, IMV
  - hotell- och turismprogrammet
  - restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • yrkesinriktat val, IMY
  - aktivitetsledare fritidshem (IMY mot barn och fritid)
  - kundvärd reception (IMY mot handel och administration)
  - gästvärd (IMY mot hotell och turism)
  - måltidsbiträde/köksbiträde (IMY mot restaurang och livsmedel)
 • språkintroduktion, IMS
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se

Program och inriktningar 

 • bygg- och anläggningsprogrammet
  - anläggningsfordon
  - husbyggnad
  - mark och anläggning
  - måleri
  - plåtslageri
 • el- och energiprogrammet
  - elteknik
 • fordons- och transportprogrammet
  - karosseri och lackering (lärling från åk 2)
  - lastbil och mobila maskiner (lärling från åk 2)
  - personbil
  - transport
 • naturbruksprogrammet
  - djurvård
  - hästhållning
  - lantbruk
  - naturturism
  - skogsbruk
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - VVS

LIU kan sökas på bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

Introduktionsprogram

 • individuellt alternativ, IMA: (NPF), mot naturbruk
 • programinriktat val, IMV
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - naturbruksprogrammet
  - VVS- och fastighetsprogrammet
 • yrkesintroduktion, IMY
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - naturbruksprogrammet

Uppsala GS

Fyrisskolan GS och Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS är en del av Uppsala GS.

uppsalags.uppsala.se

Program och inriktningar 

 • programmet för administration, handel och varuhantering
 • programmet för estetiska verksamheter
 • programmet för hotell, restaurang och bageri
 • programmet för hälsa, vård och omsorg
 • individuella program

Program och inriktningar 

 • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • programmet för fordonsvård och godshantering 
 • programmet för skog, mark och djur
 • individuella program