Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn. Uppsala kommuns antagningsregler är beslutade av utbildningsnämnden.

  Från höstterminen 2021 gäller syskonförtur i kommunala skolor för barn som söker årskurs F-3 och har syskon som redan går i upp till tredje årskursen i den sökta skolan.

  Därefter tillämpas principen relativ närhet för skolplaceringar.

  Läs Uppsala kommuns regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola.

  Reglerna gäller från och med läsåret 2021/2022.

 2. Relativ närhet

  Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån syskonförtur och relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. 

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. 

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola.

  Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. 

  Bild relativ närhet

  Exempel: William har 700 meter till den skola han valt och 850 meter till sin näst närmaste skola (850-700=150 meter). Sofia har 500 meter till skolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste skola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det William som får platsen på den valda skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar. (PDF, 101 KB)

  Alla val mäts samtidigt och påverkar inte varandra. Man får inte sämre möjlighet att komma in på sitt andraval om man inte får sitt förstahandsval, i jämförelse med dem som valt skolan som sitt första val. Det är den relativa närheten som avgör vilket barn som får platsen. 

  Kommunen gör bedömningen av relativ närhet efter 31 januari när alla vårdnadshavare har valt skolor.

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till skolan använder vi oss av datoriserade beräkningar som använder ett adressregister och digitalt vägnät som grund. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika. Det är det beräknade avståndet som gäller och detta justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

  Klicka på länken nedan för den uppdaterade skolvalskartan.

  Se vägnätet för avståndsmätning

  Du kan se vägnätet som kommunen använder för att mäta avstånd på en karta:
  Se karta med alla grundskolor läsåret 2022/2023


  Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt adress när vi mäter. Om du flyttar till eller inom Uppsala ska du skicka kopia på köpekontrakt eller hyreskontrakt, elevens namn och personnummer till antagning grundskola.

 3. Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  I Sverige är det skolplikt från sex års ålder, då barnet börjar i förskoleklass. Därefter börjar barnet i årskurs ett det år det fyller sju år.

  Uppsala kommun erbjuder inte barn i kommunala grundskolor att börja i förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år. Friskolor kan ha andra regler.

  Finns behov av att ditt barn ska börja tidigare i grundskolan kan du läsa mer om hur du ansöker via länken nedan. 

  Läs mer om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

 4. Om du inte får plats på någon av skolorna du sökt

  Alla skolpliktiga barn är garanterade en skolplats inom kommunen. Men du har inte förtur till eller är garanterad en plats i den närmaste skolan.

  Placering sker enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt.

  Om du inte får plats i någon av de skolor du har önskat placeras du först och främst i den närmaste kommunala skola inom ditt skolskjutsområde som har plats. Kommunen lägger alltid till kommunala skolor i din närhet för att du ska vara garanterad en skolplats.

  Tänk på att det kan vara lättare att få plats på en landsbygdsskola.

 5. Antagningsprinciper på fristående skolor

  Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för deras kösystem och om det är fler sökande än platser. Friskolor får göra urval baserat på

  • anmälningsdatum
  • syskonförtur
  • geografisk närhet.
 6. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass.

  Du kan också få hjälp av Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Till exempel hjälp med att hitta skola, ansöka om skola och fritidshem och ändra inkomstuppgift.

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • 84 procent får sitt förstahandsval i skolvalet

  Nu får elever som ska börja eller byta skola till hösten besked om skolplats i Uppsala kommun.

 • Gymnasievalet pågår till 15 februari

  Nu är det dags för dig som går i årskurs nio eller på ett introduktionsprogram att söka till gymnasiet. Det finns många yrkes- och högskoleförberedande program att välja på och ansökningsperioden pågår 23 januari–15 februari.

 • Li Zettermark får pedagogiska lärarpriset grundskola

  Det pedagogiska lärarpriset för grundskolan 2022 går till Li Zettermark, lärare på Danmarks skola. Li får priset för sitt engagemang för alla elever. Och för att hon skapar ett inkluderande och tryggt klimat där hon uppmuntrar eleverna att våga.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Skolval 2023

  Information om skolvalet till grundskolan hösten 2023.

 • Nominera till pedagogiska priset 10 maj–30 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, skolledaren? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.