Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på skolan de har valt. När platserna på en skola inte räcker följer vi principen om relativ närhet. 

  Läs Uppsala kommuns regler för skolplacering i förskoleklass och grundskola.

  Reglerna gäller från och med läsåret 2021/2022.

 2. Relativ närhet

  Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. 

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. 

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola.

  Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. 

  Bild relativ närhet

  Exempel: William har 700 meter till den skola han valt och 850 meter till sin näst närmaste skola (850-700=150 meter). Sofia har 500 meter till skolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste skola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det William som får platsen på den valda skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar. (PDF, 101 KB)

  Alla val mäts samtidigt och påverkar inte varandra. Man får inte sämre möjlighet att komma in på sitt andraval om man inte får sitt förstahandsval, i jämförelse med dem som valt skolan som sitt första val. Det är alltid den relativa närheten som avgör vilket barn som får platsen. 

  Kommunen gör bedömningen av relativ närhet efter 31 januari när alla vårdnadshavare har valt skolor.

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till skolan använder vi oss av datoriserade beräkningar som använder ett adressregister och digitalt vägnät som grund. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika. Det är det beräknade avståndet som gäller och detta justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

  Efter 14 februari 2020 gör vi inga uppdateringar av vägnätskartan.

  Se vägnätet för avståndsmätning

  Du kan se vägnätet som kommunen använder för att mäta avstånd på en karta:
  Se vägnätskarta för hur kommunen mäter avstånd till skola

  • Du kan behöva zooma in i kartan för att se vägnätet.
  • Använd i-knappen och klicka i kartan för att få upp en pop up-ruta med de skolor som finns inom en tvåkilometersradie. 

  Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt adress när vi mäter. Om du flyttar till eller inom Uppsala ska du skicka kopia på köpekontrakt eller hyreskontrakt, elevens namn och personnummer till antagning grundskola.

 3. Fortsätta på skola nära förskolan

  Du måste välja skolor i skolvalet även om ditt barn går på en förskola som har samma namn eller ligger i samma byggnad som en skola. Det gäller också om förskolan samarbetar med en skola.

 4. Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  Normalt börjar barn i årskurs 1 det år de fyller sju år. Du kan ansöka om att ditt barn i stället ska börja vid sex eller åtta års ålder. 

  Läs om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

 5. Om du inte får plats på någon av skolorna du sökt

  Alla skolpliktiga barn är garanterade en skolplats inom kommunen. Men du har inte förtur till eller är garanterad en plats i den närmaste skolan.

  Placering sker enligt vårdnadshavarnas val så långt det är möjligt.

  Om du inte får plats i någon av de skolor du har valt placeras du först och främst i den närmaste kommunala skola inom ditt skolskjutsområde som har plats.

  Tänk på att det kan vara lättare att få plats på en landsbygdsskola.

 6. Antagningsprinciper på fristående skolor

  Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för deras kösystem och om det är fler sökande än platser. Friskolor får göra urval baserat på

  • anmälningsdatum
  • syskonförtur
  • geografisk närhet.
 7. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass.

  Du kan också få hjälp av Kontaktcenter, Stationsgatan 12. Till exempel: hjälp med att hitta skola, ansöka om skola och fritidshem, ändra inkomstuppgift.

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Bättre stöd till barn och elever med NPF

  Kommunen har sedan år 2019 avsatt 10 miljoner kronor extra för att förstärka arbetet för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Nu har satsningen utvärderats.

 • Årets rektor 2021 – Gabriella på Stordammens skola tog silvermedaljen

  Årets bästa rektor 2021 har utsetts. Det är Lärarförbundet som står bakom priset och totalt 26 skolledare nominerades och tre gick till final. En av finalisterna var Gabriella Ekström Filipsson, Uppsala.

 • Klart för byggandet av Rosendals skola

  Uppsala kommun arbetar för att möta upp behovet av fler grundskoleplatser. Plan- och byggnadsnämnden har beslutat att ge bygglov till Rosendals skola och att skicka ut detaljplanen för Uppsävja förskola på samråd. Detaljplanen omfattar även byggandet av en skola.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.