Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn. Uppsala kommuns antagningsregler är beslutade av utbildningsnämnden.

  Syskonförtur gäller i kommunala skolor för barn som söker årskurs F-3 och har syskon som redan går i upp till tredje årskursen i den sökta skolan.

  Därefter använder vi principen relativ närhet för skolplaceringar.

  Sök flera skolor. Då är möjligheten större att ditt barn får plats på en skola som du önskar.

  Läs kommunens regler för skolplacering i sin helhet i en pdf

 2. Relativ närhet

  Om en kommunal skola inte har plats för alla som valt den, gör vi ett urval utifrån syskonförtur och relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola så nära hemmet som möjligt.  

  Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda skolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd. Skillnaden är den relativa närheten.

  Det som räknas är skillnaden i avstånd till den valda skolan jämfört med en alternativ skola i närheten.

  Det är skolans ordinarie adress som räknas även om skolan har sin verksamhet på en tillfällig adress. 

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma årskurs i samma skola.

  Om två barn valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen. 

  Bild relativ närhet

  Exempel: William har 700 meter till den skola han valt och 850 meter till sin näst närmaste skola (850-700=150 meter). Sofia har 500 meter till skolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste skola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det William som får platsen på den valda skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

  Se fler exempel på hur relativ närhet fungerar. (PDF, 113 KB)

  Alla val mäts samtidigt och påverkar inte varandra. Man får inte sämre möjlighet att komma in på sitt andraval om man inte får sitt förstahandsval, i jämförelse med dem som valt skolan som sitt första val. Det är den relativa närheten som avgör vilket barn som får platsen. 

  Kommunen gör bedömningen av relativ närhet efter 31 januari när alla vårdnadshavare har valt skolor.

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till skolan använder vi oss av datoriserade beräkningar som använder ett adressregister och digitalt vägnät som grund. Beräkningen görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika. Det är det beräknade avståndet som gäller och detta justeras inte utifrån vårdnadshavares egna mätningar. Om du gör en egen mätning i exempelvis Eniro eller Google kan du få andra avstånd än kommunen.

 3. Om du flyttar till eller inom Uppsala kommun

  Om du flyttar till eller inom inom Uppsala kommun och behöver söka ny skola måste du kunna styrka din ansökan med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Du ska vara folkbokförd där du bor, det vill säga där du har din dygnsvila. Kontraktet måste visa den nya adressen och datum för inflytt. När du gör din ansökan i e-tjänsten ska du bifoga kopia på kontraktet.

  För att kunna beräkna relativ närhet behöver vi utgå från rätt adress när vi mäter. 

  Här kan du se en karta för läsåret 2024/2025 vilka skolor som ligger i närheten av din adress

  Tillträdesdatum och adress ska finnas med. Dölj säljarens personuppgifter. Du ska göra flyttanmälan innan eller i samband med skolstarten.

  Om du ska hyra bostad i andra hand ska bostadskontraktet kompletteras med ett beslut från hyresvärden om att andrahandsuthyrningen är godkänd. Du ska också skicka in kopia från Skatteverket på folkbokföringsändringen. Det gäller också om du är inneboende i en privat bostad. Om det inte är möjligt, till exempel för att familjen bor utomlands, kontakta antagning grundskola.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäler kommunen det till Skatteverket för utredning.

  Läs om folkbokföringslagen på skatteverket.se 

 4. Om du inte får plats på någon av skolorna du sökt

  Alla skolpliktiga barn är garanterade en skolplats inom kommunen. Men du har inte förtur till eller är garanterad en plats i den närmaste skolan.

  Placering sker enligt vårdnadshavarnas önskemål så långt det är möjligt.

  Om du inte får plats i någon av de skolor du har önskat placeras du först och främst i den närmaste kommunala skola inom ditt skolskjutsområde som har plats. Kommunen lägger alltid till kommunala skolor i din närhet för att du ska vara garanterad en skolplats.

 5. Antagningsprinciper på fristående skolor

  Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för deras kösystem och om det är fler sökande än platser. Friskolor får göra urval baserat på

  • anmälningsdatum
  • syskonförtur
  • geografisk närhet.
 6. Börja skolan ett år tidigare eller ett år senare

  I Sverige är det skolplikt från sex års ålder, då barnet börjar i förskoleklass. Därefter börjar barnet i årskurs ett det år det fyller sju år.

  Uppsala kommun erbjuder inte barn i kommunala grundskolor att börja i förskoleklass tidigare än höstterminen det år de fyller sex år. Friskolor kan ha andra regler.

  Finns behov av att ditt barn ska börja tidigare i grundskolan kan du läsa mer om hur du ansöker via länken nedan. 

  Läs mer om att börja skolan ett år tidigare eller ett år senare.

 7. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass. Du kan också få hjälp av Kontaktcenter med att hitta och ansöka om skola. Kontaktcenter finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2. 
  Se Kontaktcenters öppettider

  Avvikande öppettider: Telefonen är stängd mellan 8-26 juli.

  Telefon

  0771-72 70 01

  Menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem.
  Telefontid: måndagar och onsdagar 9.30-11.30.

  E-post

  antagning.grundskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.