Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Om skolplikt

  De flesta barn som bor i Sverige har rätt att gå i skola. Barn som är folkbokförda i Sverige har skolplikt och ska gå i skola. Skollagen bestämmer om skolplikt (SFS 2010:800).

  Den kommun där barnet är folkbokförd ska se till att barnet har en skolplats i kommunen.

  Vårdnadshavare ska se till att barnet kommer till sin skola.

  Läs mer om skolplikt på Skolverkets webbplats

 2. Vårdnadshavare sjukanmäler

  Om barnet är sjuk och inte kan gå i skolan den dagen ska vårdnadshavare anmäla det till skolan.

  Anmäl frånvaro för barn i grundskolan i e-tjänst

  Om barnet ofta är borta från skolan eller är borta en längre period ska barnets skola meddela kommunen. Det står också i skollagen.

 3. Ledig från skolan

  Semesterresor ska vara på skollov (sportlov, påsklov, sommarlov, höstlov och jullov). Om det finns starka skäl kan ett barn få ledigt när det inte är lov.

  Rektor bestämmer om ledighet.

  Vårdnadshavare ska ansöka om ledighet till skolan i god tid innan barnet ska vara ledigt.

 4. Längre utlandsvistelse

  Om ditt barn ska vara utomlands en längre period kan barnet få gå i skola utanför Sverige trots att det har skolplikt här. Det kallas i skollagen att fullgöra skolplikten på annat sätt.

  Ett barn kan få göra det om:

  • Skolan i utlandet är ett bra alternativ till barnets skola i Sverige.
  • Kommunen i Sverige får information om hur skolan i utlandet fungerar och hur det går för barnet i skolan.
  • Kommunen bedömer att det finns starka skäl och att det är bra för barnet att gå i skola utomlands.

  Vårdnadshavare ska ansöka om att barnet ska få gå i skola utomlands. Ansökan ska göras i god tid:

  • Senast i april för resa vid höstterminens start.
  • Senast två månader innan vid andra tider på året.

  Ansökan ska skickas till registrator:

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, enheten för registratur
  Stadshusgatan 2
  753 75 Uppsala

  Om du har frågor kan du kontakta skolpliktsbevakningen på skolplikt@uppsala.se.

  Ansök om fullgörande av skolplikt på annat sätt (PDF, 280 KB)

  Ansökan utreds av skolpliktsbevakningen. Uppsala kommuns grundskoleutskott bestämmer om barnet får gå i skola utomlands eller ska vara kvar i skolan i Sverige.

  Om barnet går i en skola som drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) så ska SPSM utreda ansökan.

  Kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

 5. Flytta utomlands

  Om barnet ska flytta utomlands längre än ett år ska vårdnadshavare anmäla flytten till Skatteverket så att barnet inte längre är folkbokfört i Sverige.

  Läs mer och anmäl flytt utomlands på Skatteverkets webbplats

  Om ett barn flyttar utomlands men är folkbokfört i Sverige

  Om ett barn har flyttat utomlands men fortfarande är folkbokfört i Sverige så måste kommunen veta var barnet är.

  Om barnet är utomlands en längre period (cirka sex månader eller längre) och inte kan gå i skola i Sverige kan kommunen bestämma att barnets skolplikt upphör när barnet är utomlands. Det kallas varaktig utlandsvistelse i skollagen.

  Innan barnet flyttar utomlands ska vårdnadshavare anmäla till kommunen att skolplikten ska upphöra på grund av varaktig utlandsvistelse.  Vårdnadshavare måste bevisa att barnet är utomlands genom intyg till kommunen. Det kan till exempel vara resehandlingar, skolplacering i annat land eller annat dokument som visar att barnet bor i annat land.

  Kommunen kan inte ta beslut om varaktig utlandsvistelse om vårdnadshavare inte lämnar in intyg. Då har barnet skolplikt och ska gå i skola i Sverige.

  Om skolpliktsbevakningen har bedömt att barnet vistas varaktigt utomlands har barnet inte skolplikt. Det betyder att rätten till utbildning i Sverige upphör. Barnet förlorar då sin plats på sin skola.

  Om barnet flyttar tillbaka till Sverige

  När barnet kommer tillbaka till Sverige har barnet skolplikt och rätt till utbildning. Vårdnadshavaren ska då söka om ny skolplats. Det är inte säkert att barnet får plats på samma skola som förut.

  Anmäl att skolplikt ska upphöra för varaktig utlandsvistelse (PDF, 213 KB)

  Om du har frågor kan du kontakta skolpliktsbevakningen på skolplikt@uppsala.se.

  Om barnet flyttar utomlands ska vårdnadshavare också meddela Försäkringskassan.

  Meddela flytt utomlands till Försäkringskassan

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Nicole och Hugo diktade hem två poesivinster till Tiundaskolan

  Den 21 mars var det Världspoesidagen. På Tiundaskolan blev två elever extra glada – Nicole Saavedra och Hugo Björke i årskurs 8 respektive 9, som överraskades som vinnare i Sustainable Poetrys årliga nationella poesiutmaning.

 • Sagobok i julgåva till lågstadieelever

  Lagom till jul får lågstadieelever i Uppsala kommun en fin överraskning. Kommunala grundskolan har tagit emot ett stort antal sagoböcker att ge som julklapp till elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

 • Agneta Bäckgren får pedagogiska lärarpriset grundskola

  Det pedagogiska lärarpriset för grundskolan 2023 går till Agneta Bäckgren, lärare på Lindbackens skola. Hon har gjort underverk när det handlar om elevernas respekt för varandra och hur man är som kompis och klasskamrat.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.