Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Här hittar du information om hur du som är nyanländ i Sverige söker skola och förskola.

  Med anledning av kriget i Ukraina har kommunen samlat information på uppsala.se. Där finns vägledning kring att söka uppehållstillstånd eller asyl.

  Information for people coming from Ukraine to Uppsala

 2. Inskrivning vid skola eller förskola

  Du som är nyanländ, som har varit i Sverige i mindre än fyra år, och ska söka plats på förskola eller skola kan skriva in dig genom att besöka mottagningen för nyanlända eller skicka en ifylld inskrivningsblankett.

  Du som söker förskola eller skola och har kommit till Uppsala från Ukraina enligt Massflyktsdirektivet behöver ha kontaktat Migrationsverket innan du registrerar dig på mottagningen, men du behöver inte ha fått Migrationsverkets beslut.

  Blankett för inskrivning (PDF, 244 KB)

  Vår mottagning

  Vår mottagning finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2. När du kommer till oss första gången registrerar vi dig för att gå i skola eller förskola. Vi bokar också tid för att ta reda på dina behov och förkunskaper. Det görs vid ett senare tillfälle och kallas kartläggning. Om du behöver tolk vid kartläggningen bokar vi det. Om du har ett LMA-kort eller uppehållstillståndskort är det bra om du tar med dig det. Om du inte är folkbokförd i Uppsala kommun ännu, kan du behöva visa upp ett bostadskontrakt.

  Skicka inskrivningsblanketten

  Du kan skicka den ifyllda blanketten med e-post eller skriva ut den och skicka med vanlig post. Var noga med att fylla i alla uppgifter. Det är viktigt att du fyller i den adress och telefonnummer som du kan nås på. Om du är asylsökande måste du ange det dossiernummer eller beteckningsnummer som finns på LMA-kortet från Migrationsverket. Tänk på att alla uppgifter måste finnas med för att vi ska kunna ta reda på dina behov och förkunskaper.

 3. Kartläggning och ansökan

  Vi tar reda på vad du kan och behöver lära dig för att se till att du får rätt skolgång. Du får också möjlighet att välja skola. En tolk kan vara med om det behövs.

  • Om du ska gå i grundskola till och med årskurs 3 hjälper handläggaren till med ansökan i samband med kartläggningen. I dessa åldrar placeras du i ordinarie undervisningsgrupp.
  • Om du ska gå i grundskolans årskurs 4–9 hjälper handläggaren dig att ansöka till skola som har förberedelseklass i samband med kartläggningen. I en förberedelseklass läggs fokus bland annat på språkinlärning.
  • Om du ska gå i gymnasiet berättar handläggaren om dina olika alternativ under kartläggningen. Du placeras sedan i språkintroduktionsklass (SPRINT) eller får veta vilka andra alternativ som finns, till exempel nationellt program eller vuxenutbildning.
 4. Ungdom som fyllt 18 år

  Har du uppehållstillstånd och är på väg att fylla 20 år? Fram till höstterminen det år du fyller 20 år har du möjlighet att påbörja en Språkintroduktionsutbildning. Efter det hänvisas du till vuxenutbildningen. Läs om vuxenutbildningen.

  Du som är asylsökande och äldre än 18 år har inte möjlighet att söka plats på språkintroduktion (SPRINT). Har du börjat på SPRINT innan du fyllt 18 år har du möjlighet att fortsätta på programmet.

  För dig som inte kan börja på SPRINT finns det kurser på studieförbund och andra organisationer där vuxna asylsökande kan lära sig svenska.

  Se kurser för asylsökande på Folkuniversitetets webbplats.

  Läs om språkcafé på Röda korsets webbplats.

  Ungdomar som är behöriga kan söka till ett nationellt gymnasieprogram.

  Sök till ett nationellt program.

  Vill du läsa SFI, yrkes- eller vuxenutbildning, kontakta vuxenutbildningen

  Mer information om vuxenutbildningen hittar du här.

 5. Kontakt

  Kontakta mottagningen för nyanlända

  Mottagningen är stängd från 1 juli 2024 till 30 juli 2024.

  Information

  Öppettider för besök:

  Måndag 9.00–11.30
  Onsdag  13.00-16.00

  Du kan även besöka Kontaktcenter.

  För kontakt med mottagningen mejla till vår e-post.

  Besöksadress:
  Stadshuset på Stadshusgatan 2

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Skölsta förskola är invigd

  Uppsala kommun tillsammans med entreprenören Obos, invigde den nya förskolan i Skölsta 21 maj. Utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin klippte band och firade tillsammans med förskolebarn och personal.

Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.