Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Alla elever har rätt till fritidshem från och med förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidshem erbjuder omsorg, tillsyn före och efter skoldagen och på skollov.

  Fritidshem kompletterar utbildningen i förskoleklass och grundskola och ska erbjuda aktiviteter med koppling till läroplanens centrala innehåll. Vårdnadshavarna lämnar ett schema till fritidshemmet.

  På fritidshemmet kan barnet spela spel, pyssla, läsa läxor, vara med på utflykter, äta mellanmål och mycket annat tillsammans med kompisarna. Det finns fritidsledare på plats.

  Eleven ska ansöka om fritidshemsplats i anslutning till den skola som eleven har sin skolplacering. Kostnaden baseras på hushållets gemensamma inkomst.

  De flesta fritidshem finns i anslutning till en grundskola. Det finns också fristående fritidshem som inte tillhör någon särskild skola som eleven kan söka till.

  Här hittar du en lista över alla fritidshem i Uppsala kommun, i alfabetisk ordning.

 2. A-F

  Almtunaskolans fritidshem

  Adress: Oxelgatan 13, Uppsala
  Telefon: 018-727 50 79
  Webbplats: almtunaskolan.uppsala.se

  Almunge skolas fritidshem

  Adress: Almunge skola, Almunge
  Telefon: 0174-27 00 30
  Webbplats: almungeskola.uppsala.se

  Ansgarskolorna Fridhemsskolans fritidshem

  Adress: Ärentunavägen 18C, Storvreta
  Telefon: 018-16 14 45
  Webbplats: ansgarskolorna.se

  Ansgarskolorna Källskolans fritidshem

  Adress: Axel Johanssons gata 4, Uppsala
  Telefon: 018 – 16 14 25
  Webbplats: ansgarskolorna.se

  Bergaskolans fritidshem

  Adress: Norbyvägen 25, Uppsala
  Telefon: 018-727 54 40
  Webbplats: bergaskolan.uppsala.se

  Björklinge skolas fritidshem

  Adress: Gånglåtsvägen 1, Björklinge
  Telefon: 018-727 79 05
  Webbplats: bjorklingeskola.uppsala.se

  Bälingekyrkans fritids 4life

  Adress: Bindarvägen 10, Bälinge
  Telefon: 018-35 57 77
  Webbplats: -

  Bälinge skolas fritidshem

  Adress: Allmänningsvägen 31, Bälinge
  Telefon: 018-727 48 50
  Webbplats: balingeskola.uppsala.se

  Börje skolas fritidshem

  Adress: Börje 10, Uppsala
  Telefon: 018-727 78 85
  Webbplats: borjeskola.uppsala.se

  Danmarks skolas fritidshem

  Adress: Danmarks by, Uppsala
  Telefon: 018-727 74 05
  Webbplats: danmarksskola.uppsala.se

  Domarringens skolas fritidshem

  Adress: Swedenborgsgatan 74, Uppsala
  Telefon: 018-727 66 16
  Webbplats: domarringensskola.uppsala.se

  Ekuddenskolans fritidshem

  Adress: Eva Lagerwalls väg 11, Uppsala
  Telefon: 018- 727 87 65
  Webbplats: ekuddenskolan.uppsala.se

  Eriksskolans fritidshem

  Adress: Geijersgatan 74, Uppsala
  Telefon: 018-727 64 57
  Webbplats: eriksskolan.uppsala.se

  Flogstaskolans fritidshem

  Adress: Flogstavägen 105, Uppsala
  Telefon: 018-727 54 95
  Webbplats: flogstaskolan.uppsala.se

  Fredrika Bremerskolans fritidshem

  Adress: Fredrika Bremersgatan 24, Uppsala
  Telefon: 018-727 58 80
  Webbplats: fredrika-bremerskolan.uppsala.se

  Funbo skolas fritidshem

  Adress: Funbo 14, Uppsala
  Telefon: 018-727 00 91
  Webbplats: funboskola.uppsala.se

 3. G-K

  Gamla Uppsala skolas fritidshem

  Adress: Vattholmavägen 95, Uppsala
  Telefon: 018-727 58 80
  Webbplats: gamlauppsalaskola.uppsala.se

  Gluntens Montessoriskolas fritidshem

  Adress: Ekeby Bruk 23:B1, Uppsala
  Telefon: 018-56 08 69
  Webbplats: glunten.se

  Gåvsta skolas fritidshem

  Adress: Gåvstavägen 9-11, Uppsala
  Telefon: 018-727 74 78
  Webbplats: gavstaskolan.uppsala.se

  Hagmarkens skolas fritidshem

  Adress: Kyrkvägen 2, Bällinge
  Telefon: 018-33 41 65
  Webbplats: hagmarken.com

  Hågadalsskolans fritidshem

  Adress: Granitvägen 14 C, Uppsala
  Telefon: 018-727 53 70
  Webbplats: hagadalsskolan.uppsala.se

  I Ur och Skur Flerfamiljsystem Norrbys fritidshem

  Adress: c/o Jakobsson, Granitvägen 6B, Uppsala
  Telefon: 070-821 65 52
  Webbplats: -

  Jensen Grundskola Uppsalas fritidshem

  Adress: Döbelnsgatan 2, Uppsala
  Telefon: 070-727 27 46
  Webbplats: jensengrundskola.se

  Johannesbäcksskolans fritidshem

  Adress: Verkmästargatan 21, Uppsala
  Telefon: 018-727 67 59
  Webbplats: johannesbacksskolan.uppsala.se

  Jumkils skolas fritidshem

  Adress: Jumkils skola 3, Uppsala
  Telefon: 018-727 79 15
  Webbplats: jumkilsskola.uppsala.se

  Järlåsa skolas fritidshem

  Adress: Gripensvärdsvägen 2, Järlåsa
  Telefon: 018-727 81 20
  Webbplats: jarlasaskola.uppsala.se

  Kajan friskolas fritidshem

  Adress: Ullåkersvägen 21, 756 34 Uppsala
  Telefon: 018-477 04 95
  Webbplats: kajanfriskola.se

  Knutby skolas fritidshem

  Adress: Bladåkersvägen 13, Knutby
  Telefon: 0174-27 00 80
  Webbplats: knutbyskola.uppsala.se

  Kvarngärdesskolans fritidshem

  Adress: Thunmansgatan 47, Uppsala
  Telefon: 018-727 59 01
  Webbplats: kvarngardesskolan.uppsala.se

 4. L-R

  Liljeforsskolans fritidshem

  Adress: Liljefors torg 1, Uppsala
  Telefon: 018-727 59 02 
  Webbplats: liljeforsskolan.uppsala.se 

  Länna skolas fritidshem

  Adress: Länna skola, Länna
  Telefon: 018-727 54 95
  Webbplats: lannaskola.uppsala.se

  Malmaskolans fritidshem

  Adress: Björkhagsvägen 6, Uppsala
  Telefon: 018-727 54 54
  Webbplats: malmaskolan.uppsala.se

  Manar Al-Houda skolas fritidshem

  Adress: Linrepevägen 17, Uppsala
  Telefon: 018-53 15 13
  Webbplats: manaralhouda.se

  Musiklådans friskolas fritidshem

  Adress: Flöjtvägen 6, Uppsala
  Telefon: 018-40 46 30
  Webbplats: musikladan.se

  Nåntunaskolans fritidshem

  Adress: Vävstolsvägen 9, Uppsala
  Telefon: 018-727 53 10
  Webbplats: nantunaskolan.uppsala.se

  Pluggparadisets fritidshem

  Adress: Fullerövägen 5B, Uppsala
  Telefon: 018-727 77 36
  Webbplats: pluggparadiset.uppsala.se

  Ramsta skolas fritidshem

  Adress: Ramstalund, Uppsala
  Telefon: 018-727 81 07
  Webbplats: ramstaskola.uppsala.se

  Rosendals skolas fritidshem

  Adress: Emmy Rappes väg 10, Uppsala
  Telefon: 018-727 59 60
  Webbplats: rosendalsskola.uppsala.se

 5. S-T

  Skuttunge skolas fritidshem

  Adress: Skuttungeby, Björklinge
  Telefon: 018-727 79 53
  Webbplats: skuttungeskola.uppsala.se

  Skyttorps skolas fritidshem

  Adress: Gullsjövägen 4, Skyttorp
  Telefon: 018-727 78 29
  Webbplats: skyttorpskola.uppsala.se

  Stavby skolas fritidshem

  Adress: Stavby 108, Alunda
  Telefon: 0174-27 01 02
  Webbplats: stavbyskola.uppsala.se

  Stordammens skolas fritidshem

  Adress: Västgötaresan 133, Uppsala
  Telefon: 018-727 52 75
  Webbplats: stordammensskola.uppsala.se

  Storvretaskolans fritidshem

  Adress: Äretunavägen 8, Storvreta
  Telefon: 018-727 67 60
  Webbplats: storvretaskolan.uppsala.se

  Sunnerstaskolans fritidshem

  Adress: Dag Hammarskjölds väg 239, Uppsala
  Telefon: 018-727 61 81
  Webbplats: sunnerstaskolan.uppsala.se

  Sverkerskolans fritidshem

  Adress: Sysslomannagatan 34, Uppsala
  Telefon: 018-727 64 48
  Webbplats: sverkerskolan.uppsala.se

  Tiundaskolans fritidshem

  Adress: Sibyllegatan 10-12, Uppsala
  Telefon: 018-727 64 52
  Webbplats: tiundaskolan.uppsala.se

  Treklangens skolas fritidshem

  Adress: Valthornsvägen 19, Uppsala
  Telefon: 018-727 64 14
  Webbplats: treklangensskola.uppsala.se

  Tuna skolas fritidshem

  Adress: Tuna 65, Alunda
  Telefon: 0174-27 01 08
  Webbplats: tunaskola.uppsala.se

 6. U-Ö

  Uppsala Enskilda skolas fritidshem

  Adress: Dag Hammarskjölds väg 34B, Uppsala
  Telefon: 018-57 23 75
  Webbplats: uppsalaenskildaskola.com

  Uppsala Montessoriskolas fritidshem

  Adress: Djäknegatan 29, Uppsala
  Telefon: 018-24 12 90
  Webbplats: uppsalamontessori.com

  Uppsala Musikklassers fritidshem

  Adress: Seminariegatan 1, Uppsala
  Telefon: 073-321 86 31
  Webbplats: uppsalamusikklasser.se

  Uppsala Waldorfskolas fritidshem

  Adress: Hågavägen 69, Uppsala
  Telefon: 018-46 00 96
  Webbplats: uppsalawaldorfskola.nu

  Uppsävjaskolans fritidshem

  Adress: Akademivägen 2, Uppsala
  Telefon: 018-727 74 10
  Webbplats: uppsavjaskolan.uppsala.se

  Vaksalaskolans fritidshem

  Adress: Väderkvarnsgatan 25, Uppsala
  Telefon: 018-727 50 65
  Webbplats: vaksalaskolan.uppsala.se

  Valsätraskolans fritidshem

  Adress: Slädvägen 2, Uppsala
  Telefon: 018-727 62 30
  Webbplats: valsätraskolan.uppsala.se

  Vattholmaskolans fritidshem

  Adress: Malmvågsvägen 4, Vattholma
  Telefon: 018-727 78 29
  Webbplats: vattholmaskolan.uppsala.se

  von Bahrs skolas fritidshem

  Adress: Heidenstamsgatan 67, Uppsala
  Telefon: 018-727 58 56
  Webbplats: vonbahrsskola.uppsala.se

  Vreta fritids

  Adress: Lodjursvägen 7, Uppsala
  Telefon: 073-040 37 85
  Webbplats: childacademysports.se

  Vänge skolas fritidshem

  Adress: Prostvägen 1, Vänge
  Telefon: 018-727 81 20
  Webbplats: vangeskola.uppsala.se

  Västra Stenhagenskolans fritidshem

  Adress: Herrhagsvägen 8, Uppsala
  Telefon: 018-727 88 25
  Webbplats: vastrastenhagenskolan.uppsala.se

  Växthusets skolas fritidshem

  Adress: Stenhammars väg 3, Uppsala
  Telefon: 018-727 49 86
  Webbplats: vaxthusetsskola.uppsala.se

  Ångelstaskolans fritidshem

  Adress: Vitkålsgatan 83, Uppsala
  Telefon: 018-727 69 76
  Webbplats: angelstaskolan.uppsala.se

  Årstaskolans fritidshem

  Adress: Sparrisgatan 4, Uppsala
  Telefon: 018-727 75 36
  Webbplats: arstaskolan.uppsala.se

  Österledskyrkans fritidshem

  Adress: Regins väg 1, Uppsala
  Telefon: 018-32 83 07
  Webbplats: osterledskyrkan.se

  Östra Stenhagenskolans fritidshem

  Adress: Kullerstensvägen 6, Uppsala
  Telefon: 018-727 64 86
  Webbplats: ostrastenhagensskola.uppsala.se

 7. Kontakta antagning för förskola och familjedaghem

  Enheten för antagning och placering har stängt:
  Måndag 3 juni

  Telefon

  0771-727 001

  Menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem.
  Menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb.

  Telefontider måndag–torsdag: 9.30–11.30

  E-post

  antagning.forskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Antagning förskola
  753 75 Uppsala

  Hjälp av Kontaktcenter

  Måndag, onsdag och fredag 9–13 och 13.30–16, kan du via Kontaktcenter få support av en handläggare från antagningen.

  Kontaktcenter kan hjälpa dig med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan de hjälpa dig på plats.

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2.
  Öppettider Kontaktcenter

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Nicole och Hugo diktade hem två poesivinster till Tiundaskolan

  Den 21 mars var det Världspoesidagen. På Tiundaskolan blev två elever extra glada – Nicole Saavedra och Hugo Björke i årskurs 8 respektive 9, som överraskades som vinnare i Sustainable Poetrys årliga nationella poesiutmaning.

 • Sagobok i julgåva till lågstadieelever

  Lagom till jul får lågstadieelever i Uppsala kommun en fin överraskning. Kommunala grundskolan har tagit emot ett stort antal sagoböcker att ge som julklapp till elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

 • Agneta Bäckgren får pedagogiska lärarpriset grundskola

  Det pedagogiska lärarpriset för grundskolan 2023 går till Agneta Bäckgren, lärare på Lindbackens skola. Hon har gjort underverk när det handlar om elevernas respekt för varandra och hur man är som kompis och klasskamrat.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.