Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Grundskolans kunskapsresultat är stabilt över tid

De första preliminära kunskapsresultaten från Uppsala kommuns grundskolor läsåret 2023/2024 visar att andelen elever i årskurs 9 som går ut med gymnasiebehörighet har minskat något från föregående läsår.

Den preliminära statistiken visar att 83,5 procent av eleverna i årskurs 9 i Uppsala kommuns grundskolor har fått gymnasiebehörighet i år. Andelen för läsåret 2022/2023 var 84,3 procent vilket innebär en liten nedgång med 0,8 procentenheter i år.

– Andelen elever med gymnasiebehörighet är visserligen lägre än förra året men bättre än året innan. Det är inte en stor nedgång och vi ser att vi ligger kvar på en stabil nivå över tid. Meritvärdet är en enhet lägre än förra läsåret, men i paritet med 2021/2022. Resultaten är fortfarande preliminära och behöver analyseras vidare inom grundskolan, säger Erik Ojala, grundskolechef i Uppsala kommun.

– Vi har ett långsiktigt uppdrag att höja kunskapsresultaten för Uppsalas alla elever. Det ingår i utbildningsförvaltningens kvalitetsarbete 0-20 år att vi arbetar med olika insatser för att höja kunskapsresultaten hela vägen från förskolan fram till gymnasieexamen. Alla elever ska ges möjlighet att lyckas med sin skolgång, säger Susana Olsson Casas, utbildningsdirektör i Uppsala kommun.

Beh_riga elever gsk 2024_900px.jpg

Andelen elever i årskurs 9 med gymnasiebehörighet håller en stabil nivå med mindre variationer sedan läsåret 2017/2018.

Meritv_rde gsk 2024_900px.jpg

Även meritvärdet för årskurs 9 har hållit en stabil nivå sedan 2017/2018.