Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nyhet

Lagändring ska skydda barn från skadliga utlandsvistelser

Från 1 juni 2024 ändras lagen så att det blir lättare för myndigheter att agera när barn och ungdomar riskerar att föras ut ur Sverige.

I den nuvarande lagen kan myndigheter fatta beslut om utreseförbud när det finns risk för att ett barn förs utomlands för att bli bortgift eller könsstympad.

Ändring i lagen gör det lättare att skydda barn

Tack vare en lagändring som träder i kraft 1 juni 2024, kan barn och ungdomar nu även skyddas enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, när det finns risk att barn förs utomlands på grund av

  • vårdnadstvister
  • uppfostringsresor
  • försök att ändra en persons åsikter eller tro
  • kopplingar till terrorism
  • andra former av övergrepp och försummelse.

Du som möter barn och ungdomar kan larma

Lagändringen har bara effekt om barn som är i fara blir upptäckta och får hjälp i tid. Därför spelar du, som möter barn och unga i ditt jobb eller på din fritid, en extra viktig roll. Misstänker du att det finns skadliga motiv bakom att ett barn eller ungdom ska åka utomlands i sommar, larma då socialtjänsten snabbt genom att göra en orosanmälan.

Anmäl misstanke om att barn och unga far illa (uppsala.se)

Upptäck tecken på att barn riskerar att föras ut ur landet

Det är inte alltid lätt att se tecken på att ett barn eller ungdom riskerar att bli förd ut ur Sverige med tvång. Men några tecken som du som kan vara extra uppmärksam på är om barnet eller ungdomen

  • inte får vara med på alla skol- och fritidsaktiviteter
  • inte får ha vilka vänner hen vill
  • byter om och klär sig på ett annat sätt när det är i skolan eller hos kompisar
  • säger att hen är orolig inför skolans lov.

För dig som vill fördjupa dig i lagändringen: Beslut: Ett utvidgat utreseförbud för barn (Beslut 2 maj 2024) | Sveriges riksdag (riksdagen.se)