Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Beräkna din avgift

Räkna ut hur mycket du får betala för förskola, familjedaghem och fritidshem.

Räkna ut avgift
 • Hur mycket du som vårdnadshavare får betala i avgift för förskola, familjedaghem och fritidshem beror på hushållets månadsinkomst före skatt, oavsett barnets omsorgstid. För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn.

  Du betalar en avgift för ditt barns förskola 12 månader om året. Det finns ingen betalningsfri månad.

  Förskola, familjedaghem och fritidshem

  För förskola och familjedaghem är avgiften 3 procent av hushållets inkomster. För fritidshem är avgiften 2 procent, men den blir aldrig högre än maxavgiften som anges nedan. Inkomsttaket per månad för år 2024 är 56 250 kronor.

  Du betalar avgiften även om ditt barn är sjukt eller ledigt.

  Rabatt och reduktion

  Har du flera barn i förskola, familjedaghem eller fritidshem får du syskonrabatt om barnen är folkbokförda på samma adress. Du betalar för högst tre barn i förskoleverksamhet och fritidshem. 

  Från och med september det år ditt barn fyller 3 år reduceras avgiften med 25 procent. Reduceringen gäller från september till maj. Under juni, juli och augusti betalar du full avgift.

  Maxavgift

  Statsbidrag för maxtaxa 2024 (skolverket.se)

  Maxavgift för barn i förskola och familjedaghem 2024.
  Yngsta barnet är barn 1

  Barn 1: 3% – högst 1 688 kronor
  Barn 2: 2% – högst 1 125 kronor
  Barn 3: 1% – högst 563 kronor

  Maxavgift för barn i fritidshem 2024.

  Barn 1: 2% – högst 1 125 kronor
  Barn 2: 1% – högst 563 kronor
  Barn 3: 1% – högst 563 kronor

  Om du har flera barn i förskola eller fritidshem är det alltid det yngsta barnet som är barn 1.

  Om en placering för ett yngre syskon tillkommer under en månad så blir barn 1 detta barn och skrivs ut som ny rad i fakturatexten.

  Det äldre barnet blir då barn 2 och får en ny rad på fakturan med syskonrabatt på avgiften. Samma barn kan därför finnas på flera rader.

  Fritidsklubb

  För barn i fritidsklubb betalar du en fast avgift per barn. Har du flera barn i fritidsklubb får du syskonrabatt.

  Avgift för barn i fritidsklubb 2024

  Avgiften är 200 kronor per månad för första barnet, 150 kronor per månad för nästa. Avgiften påverkas inte av din inkomst och ger ingen rabatt på andra avgifter för pedagogisk omsorg. Avgiften betalas månadsvis, för innevarande månad.

  Allmän förskola, barn 3–5 år

  Från höstterminen det år barnet fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola tre timmar per dag. För allmän förskola betalar du ingen avgift.

  Om ditt barn är på förskolan mer än tre timmar per dag betalar du hel, ordinarie förskoleavgift under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Perioden september till maj betalar du en reducerad avgift. Du betalar då en 25 procent lägre avgift.

  Om vårdnadshavarna bor på olika adresser

  Om barnets vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på olika adresser skickas fakturan till adressen där barnet är folkbokfört. Avgiften beräknas då på den familjens inkomster.

  Vårdnadshavare har själva ansvaret att via e-tjänsten anmäla rätt inkomst samt familjeförhållande så hushållets avgift blir rätt och betalas av rätt vårdnadshavare. Om vårdnadshavare gör en förändring i e-tjänsten uppdateras den tidigast nästkommande månad.

Kontakta antagning för förskola och familjedaghem

Telefon

0771-727 001

Menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem.
Menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb.

Telefontider måndag–torsdag: 9.30–11.30

Från och med 2 september har vi nya telefontider: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 11.30.

Vi har ingen telefontid under perioden 8-26 juli. E-posten kollas däremot dagligen under perioden.

E-post

antagning.forskola@uppsala.se

Postadress

Uppsala kommun
Utbildningsförvaltningen
Antagning förskola
753 75 Uppsala

Hjälp av Kontaktcenter

Vi har ingen support från handläggare via kontaktcenter under perioden 1 juli - 8 augusti.

Måndag, onsdag och fredag 9–13 och 13.30–16, kan du via Kontaktcenter få support av en handläggare från antagningen.

Från och med 2 september 2024 kan du få support från handläggare via kontaktcenter tisdagar och fredagar kl. 11.00 - 15.00.

Kontaktcenter kan hjälpa dig med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan de hjälpa dig på plats.

Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2.
Öppettider Kontaktcenter

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Skölsta förskola är invigd

  Uppsala kommun tillsammans med entreprenören Obos, invigde den nya förskolan i Skölsta 21 maj. Utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin klippte band och firade tillsammans med förskolebarn och personal.

Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.