Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har sitt barn på förskola, familjedaghem eller fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. Anledningen till att vi gör det är för att skapa en rättvisa och trygghet för alla familjer, så att man betalar rätt avgift enligt taxan.

  Vi gör kontrollen med två års fördröjning. Anledningen är att Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare. Hösten 2024 gör vi en avgiftskontroll på de som hade sitt/sina barn på förskola, familjedaghem eller fritidshem under 2022.

 2. Så går avgiftskontrollen till

  1. Uppsala kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in.
  2. Vi delar den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter med 12, det ger en genomsnittlig månadsinkomst.
  3. Kommunen jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet har lämnat till kommunen.
  4. Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

  Om du har betalat för lite

  Ett hushåll som betalat för låg avgift måste betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura från september månad 2024.

  Du kan skjuta på betalningen till kommunen tre månader. Det kallas att man begär anstånd. Information om hur du begär anstånd får du med fakturan.

  Beloppsgränsen för tilläggsfakturering är 600 kronor per år. Det betyder att du inte behöver göra någon extra inbetalning om din skuld till kommunen är lägre än 600 kronor.

  Bestrida fakturan

  Om du tycker att fakturan är felaktig och vill bestrida den måste du göra det skriftligt. Det ska du göra inom tre veckor från den dagen som du har fått fakturan. Du ska då skicka in underlag för hela år 2022 för både dig och din partner.  

  För att bestrida fakturan behöver du skicka in underlag på inkomst per månad för år 2022.

  Underlag på din inkomst hittar du på Skatteverkets webbsida under Mina sidor:

  • Logga in dig på Mina sidor.
  • Gå till Skatter och deklarationer.
  • Gå vidare till Mina inkomstuppgifter.
  • Välj först år 2022 och sen välj Utbetalare.
  • Här ser du underlagen per utbetalare och per månad.

  Alla underlag måste skickas in samtidigt när du bestrider fakturan.

  Skicka ditt bestridande till:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Enheten för antagning förskola och skola
  753 75 Uppsala

  Om du har betalat för mycket

  Ett hushåll som har betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. Du får återbetalningen någon gång efter september månad 2024.

  Om du har anmält ett konto till Swedbanks utbetalningsregister får du återbetalningen på det kontot. Du kan anmäla ditt bankkonto till Swedbanks utbetalningsregister oavsett vilken bank du är kund i. Om du inte har anmält ett bankkonto skickas utbetalningen till dig via utbetalningskort som gäller i 40 dagar.

  Om du har en skuld till Uppsala kommun, oavsett vilken skuld, reglerar kommunen skulden före återbetalningen.

  Beloppsgränsen för återbetalning är 600 kronor. Belopp under 600 kronor per år betalas inte tillbaka.

 3. Så beräknar vi hushållets inkomst

  Vi räknar ut vilken avgift för förskola, familjedaghem eller fritidshem för just ert hushåll ska betala. Genom att slå ihop hushållets gemensamma inkomster (gifta eller sambos) oavsett om ni är vårdnadshavarna till barnet.

  Läs om vilka inkomster vårdnadshavarna ska ha för att betala så kallad barnomsorgsavgift

  Uppdatera din inkomst

  Varje vårdnadshavare eller hushåll måste själv se till att inkomstuppgifterna som är rapporterade till kommunen är rätt.

  Uppdatera din inkomst via e-tjänst

 4. Kontakt

  Om du har frågor om avgiftskontrollen, kontakta avgiftskontroll barnomsorg. 

 5. Kontakta avgiftskontroll barnomsorg

  Telefon:
  0771-72 70 01, måndag–torsdag 9.30–11.30

Nyheter om förskola och familjedaghem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.