Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Uppsala kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att alla familjer betalar rätt avgift för barnomsorgen enligt den taxa som finns.

  2021 handlar kontrollen om de familjer som hade barnomsorg under 2019.  Något som är speciellt för årets avgiftskontroll är att det endast gäller för januari till och med oktober 2019. Anledningen är att Uppsala kommun har gått in i ett nytt administrativt system och inte kan administrera november och december. För dig som vårdnadshavare innebär det att årets avgiftskontroll inte omfattar november och december månad.

 2. Avgiftskontroll och betalning

  Uppsala kommun jämför de inkomstuppgifter som varje hushåll har lämnat till kommunen med de taxerade årsinkomsterna som Skatteverket varje år samlar in. Den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets uppgifter delas med 12, vilket ger en genomsnittlig månadsinkomst. Kommunen jämför sedan det beloppet med inkomstuppgiften som hushållet lämnat till kommunen.

  Eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare sker kontrollen med två års fördröjning. Under hösten 2021 handlar avgiftskontrollen därför om 2019.

  Felaktiga avgifter rättas till

  Om avgiftskontrollen visar att ett hushåll har betalat fel barnomsorgsavgift sker en justering.

  Om du har betalat för litet

  Ett hushåll som betalat för låg avgift får betala den återstående summan. Kommunen skickar en retroaktiv faktura mellan september och november. 

  Du kan skjuta på betalningen till kommunen tre månader. Om du vill göra det, ska du begära så kallat anstånd. Information om hur du begär anstånd får du med fakturan.

  Om du har betalat för mycket

  Ett hushåll som betalat för hög avgift får pengarna tillbaka. Återbetalningen kommer till dig någon gång mellan september och november.

 3. Inkomstuppgifter

  Beräkning av hushållets inkomst

  Det är hushållets gemensamma inkomster som används för att räkna ut avgiften för förskoleverksamhet och fritidshem. 

  Hushållets inkomster slås samman oavsett om föräldrarna är gifta eller sambos.
  Läs om vilka inkomster som är avgiftsgrundande för barnomsorgsavgift.

  Uppdatera din inkomst

  Varje förälder eller hushåll måste själv se till att inkomstuppgifterna som är rapporterade till kommunen är rätt.
  Uppdatera din inkomst i eBarnUngdom

 4. Fel på underlag och faktura

  Om du tycker att fakturans uppgifter om din inkomst inte stämmer kan du be om ett mer detaljerat underlag från kommunen. Det gör du genom att kontakta avgiftskontroll barnomsorg.

  Bestrida fakturan

  Om du tycker att själva fakturan är felaktig och vill bestrida den måste du göra det skriftligt. Du behöver då skicka in underlag från hela året. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, a-kassa, intyg på studier, sjuk- och föräldrapenning eller liknande.

  Skicka ditt bestridande till:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Enheten för antagning förskola och skola
  753 75 Uppsala

 5. Kontakt

  Om du har frågor om avgiftskontrollen, kontakta avgiftskontroll barnomsorg. 

 6. Kontakta avgiftskontroll barnomsorg
  Telefon:
  0771-72 70 01, måndag–torsdag 9.30–11.30

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Bättre stöd till barn och elever med NPF

  Kommunen har sedan år 2019 avsatt 10 miljoner kronor extra för att förstärka arbetet för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Nu har satsningen utvärderats.

 • Håll barn med små syskon hemma från förskolan och öppna förskolan

  Igår gick Region Uppsala ut med skärpta rekommendationer till föräldrar i Uppsala, bland annat om att hålla barn med syskon under 6 månader hemma från förskolan och öppna förskolan. Anledningen är för att hålla smittspridningen av RS-viruset nere.

 • Upptäckarglädje med smarta lådcyklar

  Förskolorna Åriket och Åsikten har köpt in lådcyklar och rullar nu fram på väg till sina utflykter. På hjul ute i det fria blir resan i sig ett lika stort äventyr som själva målet.

Se fler nyheter