Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Vårdnadshavare betalar en avgift för barnets plats i förskola och familjedaghem. Hur mycket du betalar beror på hushållets månadsinkomst före skatt (hushållet där barnet är folkbokfört). Det gäller oavsett hur många timmar barnet är på förskola eller familjedaghemmet.

  Du betalar en avgift för ditt barns förskola 12 månader om året, det finns ingen betalningsfri månad.

 2. Anmäl din inkomst

  Du ska anmäla din inkomst och sysselsättning till kommunen när:

  • du tackar ja till en plats i förskola eller på familjedaghem
  • du ändrar barnets grund för placering och omsorgstid
  • kommunen begär det
  • din inkomst eller sysselsättning ändras 
  • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Du behöver inte anmäla inkomst om ditt barn går på allmän förskola.

  Anmäl din inkomst och sysselsättning

 3. Avgiftsgrundande inkomst

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas alla beskattningsbara inkomster.

  Exempel på avgiftsgrundande inkomst:

  • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
  • inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
  • familjehemsersättning
  • ålderspension, änkepension eller omställningspension
  • livränta
  • föräldrapenning
  • vårdbidrag och omvårdnadsbidrag
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • utbildningsbidrag.

  Exempel på inkomster och bidrag som inte är avgiftsgrundande:

  • studiemedel från CSN
  • stipendier
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • försörjningsstöd.
 4. Faktura förskoleavgift

  Fakturan skickas till den adress där barnet är folkbokfört. Fakturan skickas ut en gång i månaden och gäller för den nuvarande månaden.

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och familjedaghem

  Telefon

  0771-727 001

  Menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem.
  Menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb.

  Telefontider måndag–torsdag: 9.30–11.30

  E-post

  antagning.forskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Antagning förskola
  753 75 Uppsala

  Hjälp av Kontaktcenter

  Måndag, onsdag och fredag 9–13 och 13.30–16, kan du via Kontaktcenter få support av en handläggare från antagningen.

  Kontaktcenter kan hjälpa dig med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan de hjälpa dig på plats.

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2.
  Öppettider Kontaktcenter

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Skölsta förskola är invigd

  Uppsala kommun tillsammans med entreprenören Obos, invigde den nya förskolan i Skölsta 21 maj. Utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin klippte band och firade tillsammans med förskolebarn och personal.

Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.