Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Vårdnadshavare betalar en avgift för barnets plats i förskola och familjedaghem. Hur mycket du betalar beror på hushållets månadsinkomst före skatt (hushållet där barnet är folkbokfört). Det gäller oavsett hur många timmar barnet är på förskola eller familjedaghemmet.

  Du betalar en avgift för ditt barns förskola 12 månader om året, det finns ingen betalningsfri månad.

 2. Anmäl din inkomst

  Du ska anmäla din inkomst och sysselsättning till kommunen när:

  • du tackar ja till en plats i förskola eller på familjedaghem
  • du ändrar barnets grund för placering och omsorgstid
  • kommunen begär det
  • din inkomst eller sysselsättning ändras 
  • hushållets sammansättning ändras, till exempel om ni flyttar ihop eller isär.

  Du behöver inte anmäla inkomst om ditt barn går på allmän förskola.

  Anmäl din inkomst och sysselsättning

 3. Avgiftsgrundande inkomst

  Den avgiftsgrundande inkomsten är hushållets sammanlagda månadsinkomst före skatt.

  Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

  • lön och andra ersättningar i anslutning till din anställning, till exempel ob-tillägg, semesterersättning, bilförmån och bonus
  • inkomst av näringsverksamhet för egen företagare
  • familjehemsersättning
  • ålderspension, änkepension eller omställningspension
  • livränta
  • föräldrapenning
  • vårdbidrag och omvårdnadsbidrag
  • aktivitetsersättning
  • sjukersättning
  • sjukpenning
  • arbetslöshetsersättning
  • aktivitetsstöd
  • utbildningsbidrag.

  Inkomster och bidrag som inte är avgiftsgrundande:

  • studiemedel från CSN
  • stipendier
  • bostadsbidrag
  • barnbidrag
  • försörjningsstöd.
 4. Faktura förskoleavgift

  Fakturan skickas till den adress där barnet är folkbokfört.

 5. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och fritids

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Där kan du få hjälp med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan vi hjälpa dig på plats.

  Öppettider Kontaktcenter

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem och menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30. Måndag, onsdag och fredag, 9-13 och 13.30-16, har du möjlighet att få hjälp av en handläggare i Kontaktcenter.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  antagning förskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Nu startar vi årets avgiftskontroller för barnomsorgen

  Varje år genomför Uppsala kommun en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har barnsomsorg i kommunen betalar rätt avgift.

 • Förskolan är avgörande för barnens framtid

  Förskollärarna Anita Gustafsson och Josephine Eld anställdes i början på året till ett uppdrag, att jobba för att fler barn i utrikesfödda familjer ska börja i förskolan.

 • Pappor ska läsa mer för sina barn

  Pappa älskar böcker är en högläsningssatsning för pappor med förskolebarn som är 3–5 år gamla. Satsningen är ett pilotprojekt som genomförs på biblioteken i Stenhagen, Sävja och Storvreta samt på Stadsbiblioteket under våren och sommaren 2022, fram till och med 9 september.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

 • Nominera till pedagogiska priset 10 maj–30 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, skolledaren? Bestäm du. Nominera nu!

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.