Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Alla barn har rätt till förskola och familjedaghem om vårdnadshavare arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig för ett syskon till barnet.

  Regler (kriterier) för antagning gäller för kommunala förskolor och familjedaghem. Reglerna gäller också fristående förskolor och familjedaghem som är med i den gemensamma antagningen.

  Kriterier för placering i förskola och pedagogisk omsorg (Criteria for placement in Preschool and Educational care)

 2. Så prioriterar kommunen när många söker

  Placeringsordning förskola

  När det är fler som söker än det finns lediga platser på förskolan prioriterar kommunen:

  1. Syskon till barn som redan har plats på förskolan. Med syskon menas barn som är folkbokförda i samma hushåll.
  2. Barn som har längst relativt avstånd till en annan förskola i närheten.
  3. Barn vars vårdnadshavare har sökt plats senare än tre månader innan barnet ska börja på förskolan.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.

  Placeringsordning familjedaghem

  När det är fler som söker än det finns lediga platser på familjedaghemmet prioriterar kommunen:

  1. Syskon till barn som redan har plats på familjedaghemmet. Med syskon menas barn som är folkbokförda i samma hushåll.
  2. Barn i en ålder som passar i barngruppen.
  3. Barn vars vårdnadshavare har sökt plats senare än tre månader innan barnet ska börja på förskolan.
  4. Barn som är folkbokförda i annan kommun.
 3. Relativ närhet

  Om de förskolor du söker till inte har någon plats gör kommunen ett urval utifrån relativ närhet. Det är för att alla barn ska få plats på en förskola nära hemmet. 

  Så räknar kommunen ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den valda förskolan.
  • Vi jämför avståndet till den valda förskolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste förskolan för att få fram skillnaden i avstånd.
  • Skillnaden är den relativa närheten.

  Därefter jämför vi den relativa närheten för alla som har sökt samma förskola.

  Om två barn har valt samma förskola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den alternativa förskolan som har rätt till platsen.

  Exempel på hur relativ närhet fungerar

  relativ-narhet-forskola.png

  Bildtext exempel: Sam har 700 meter till den förskola han valt och 850 meter till sin näst närmaste förskola (850-700=150 meter). Mira har 500 meter till förskolan hon valt och 600 meter till sin näst närmaste förskola (600-500=100 meter). I det här fallet blir det Sam som får platsen på den valda förskolan eftersom han skulle få längre till den alternativa förskolan.

  Zoner och zonblock

  Kommunen är indelad i geografiska zoner. Barn tillhör den zon där de är folkbokförda. Flera zoner som ligger nära varandra är ett zonblock.

  Barn som inte får plats på de förskolor som de har sökt till får plats på en förskola som ligger i zonblocket. Vi fördelar lediga platser i zonblocket utifrån syskonförtur och relativ närhet.

  Se zoner, zonblock och förskolor på en karta. På kartan kan du skriva in ditt barns folkbokföringsadress och se vilken zon du bor i och vilket zonblock du tillhör.

  Så mäter vi avstånd

  För att mäta avstånd till förskolan använder kommunen datoriserade beräkningar. Beräkningen utgår från ett adressregister och digitalt vägnät. Beräkningen görs på samma sätt för alla barn. Det säkerställer att alla behandlas lika.

 4. Om barnet är folkbokfört i en annan kommun

  Om barnet är folkbokfört och bor i en annan kommun måste du få ett yttrande från hemkommunen. Vänd dig till hemkommunen för att få hjälp.

  Blankett yttrande från hemkommun, ansöka om förskola i Uppsala kommun (PDF, 74 KB)

 5. Om barnet ska få plats i annan kommun

  Om ditt barn är folkbokfört och bor i Uppsala kommun och du vill få betald förskoleplats i en annan kommun måste du ha ett yttrande från Uppsala kommun.

  Blankett för barn som är folkbokförd i Uppsala kommun och vill ansöka om förskola i en annan kommun (PDF, 225 KB)

 6. Om du flyttar till eller inom Uppsala

  För att du ska få rätt bedömning måste vi utgå från rätt folkbokföringsadress när vi mäter. Ska du flytta till eller inom Uppsala och söker förskola måste du skicka in en kopia av ditt bostadskontrakt. Då kan vi beräkna relativ närhet från rätt folkbokföringsadress. Formuläret för bostadskontrakt når du i e-tjänsten för förskola, när du gör din ansökan.

 7. Vistelsetid

  Barnet har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som du arbetar eller studerar plus restid.

  Läs om vistelsetid (omsorgstid) i förskola

 8. Erbjudande om plats – körningsveckor

  När det finns en ledig plats får du som vårdnadshavare ett erbjudande med e-post eller post. Om det inte finns plats på önskad förskola eller önskat familjedaghem får barnet plats på en annan förskola eller annat familjedaghem inom ditt zonblock.
  Se vilket zonblock du tillhör i karta

  Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet inom åtta dagar. Vid erbjudande om plats kan du välja att stå kvar i kön till de högre valen i din ansökan. Båda vårdnadshavarna måste svara på erbjudandet inom åtta dagar annars kan inte placering göras och din ansökan stängs.

  Du kan ändra eller ta bort din ansökan till och med söndagen före körningsveckan för din önskade placeringsmånad.

  Körningsveckor – datum när kommunen erbjuder plats i förskola

  Här hittar du information om körningsveckor för erbjudande/placering i förskolan, och sista ansökningsdag för att ansökan ska räknas som inkommen i tid.

  Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum, men senast söndagen före körning, är med i körningen men kan inte garanteras plats.

  Placeringsmånad: september 2024

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 23, 2024
  Sista ansökningsdag: 31 maj

  Placeringsmånad: oktober 2024

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 25, 2024
  Sista ansökningsdag: 16 juni

  Placeringsmånad: november 2024

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 34, 2024
  Sista ansökningsdag: 31 juli

  Placeringsmånad: december 2024

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 37, 2024
  Sista ansökningsdag: 31 augusti

  Placeringsmånad: januari 2025

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 41, 2024
  Sista ansökningsdag: 30 september

  Placeringsmånad: februari 2025

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 45, 2024
  Sista ansökningsdag: 31 oktober

  Placeringsmånad: mars 2025

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 49, 2024
  Sista ansökningsdag: 30 november

  Placeringsmånad: april 2025

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 3, 2025
  Sista ansökningsdag: 31 december

  Placeringsmånad: maj 2025

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 6, 2025
  Sista ansökningsdag: 31 januari

  Placeringsmånad: juni 2025

  Körningsvecka för erbjudande/placering: vecka 10, 2025
  Sista ansökningsdag: 28 februari

  Dagen för utskick med erbjudande om plats kan variera under veckan.

  Önskar du ett tidigare startdatum än det du erbjudits kan du kontakta förskolan för att se om de kan ta emot ditt barn vid ett tidigare datum.

 9. Stängda dagar

  En förskola eller ett familjedaghem har rätt att stänga fyra dagar per läsår för planering och utbildning. Under sommaren har några förskolor och familjedaghem stängt några veckor.

  Om du har behov av omsorg för ditt barn när förskolan har stängt måste förskolan eller familjedaghemmet ordna det. Ofta sker det genom samarbete med en annan förskola eller ett annat familjedaghem. 

 10. Erbjudande om förskola av särskilda skäl

  Om du har barn under tre år som av fysiska eller psykiska skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling har du rätt till förskola även om du inte arbetar, studerar, söker arbete eller är föräldraledig för ett syskon.

  Barnet kan också ha rätt till plats i förskola om du som vårdnadshavare till exempel är långtidssjukskriven eller har sjukersättning.

  Ansök om plats eller utökad tid på grund av särskilda skäl

 11. Byta förskola

  Du kan ansöka om att byta plats i kommunal förskola eller familjedaghem via e-tjänst.

  Läs om vad som gäller om du vill byta förskola

 12. Rätt till finskspråkig förskola

  Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola så ska ditt barn få plats på en förskola där verksamheten helt eller till stor del bedrivs på finska.

  Om du vill att ditt barn ska gå i finskspråkig förskola ska du söka till Hällby förskola.

  Besök Hällby förskolas webbplats.

  Information om förskola på finska.

 13. Allmän förskola

  Kommunen måste erbjuda alla barn en plats i allmän förskola från höstterminen det året som barnet fyller 3 år. Om ditt barn har plats på en förskola kan du byta den platsen till en avgiftsfri placering i allmän förskola. Du ska då skicka in en ansökan till allmän förskola, precis som när du söker till en förskola.

  När ditt barn går i allmän förskola går det i en vanlig förskola, men det är särskilda regler som gäller.

  • Du betalar ingen avgift.
  • Barnet går i förskola 3 timmar varje dag, lunch ingår inte.
  • Allmän förskola följer grundskolans läsårstider.
  • Barnet är ledigt när grundskolan har studiedagar och lovdagar.
 14. Familjenätverk

  I ett familjenätverk är en familj hemma med sina barn och tar samtidigt hand om andras barn. Familjerna väljer vem de ska samarbeta med och kommer överens om vistelsen i familjenätverket. 

  För att ditt barn ska få plats i ett familjenätverk måste du arbeta eller studera minst halvtid.

  Föräldrar till barn i familjenätverk ska vara medlemmar i en ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen anställer den förälder som tar hand om barnen. 

  Avgiften för familjenätverk är samma som för förskola och familjedaghem.

 15. Kontakt

  Kontakta antagning för förskola och familjedaghem

  Telefon

  0771-727 001

  Menyval 1 för frågor om förskola och familjedaghem.
  Menyval 2 för frågor om fritidshem och fritidsklubb.

  Telefontider måndag–torsdag: 9.30–11.30

  Från och med 2 september har vi nya telefontider: måndagar, onsdagar och torsdagar kl. 9.30 - 11.30.

  Vi har ingen telefontid under perioden 8-26 juli.

  E-post

  antagning.forskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen
  Antagning förskola
  753 75 Uppsala

  Hjälp av Kontaktcenter

  Måndag, onsdag och fredag 9–13 och 13.30–16, kan du via Kontaktcenter få support av en handläggare från antagningen.

  Från och med 2 september 2024 kan du få support från handläggare via kontaktcenter tisdagar och fredagar kl. 11.00 - 15.00.

  Vi har ingen support från handläggare via kontaktcenter under perioden 1 juli - 8 augusti.

  Kontaktcenter kan hjälpa dig med ärenden som gäller antagning till förskola, familjedaghem, fritidshem och fritidsklubb. Till exempel: hjälp med att hitta förskola och fritidshem, söka till en förskola och ändra inkomstuppgift. Om du har mobilt bank-id eller användaruppgifter kan de hjälpa dig på plats.

  Kontaktcenter ligger i Stadshuset på Stadshusgatan 2.
  Öppettider Kontaktcenter

Nyheter om förskola och familjedaghem

 • Skölsta förskola är invigd

  Uppsala kommun tillsammans med entreprenören Obos, invigde den nya förskolan i Skölsta 21 maj. Utbildningsnämndens ordförande Eva Christiernin klippte band och firade tillsammans med förskolebarn och personal.

Kampanjer
 • Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

  Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

 • Utveckla digitaliseringen i undervisningen

  "Vi ser barnen som aktiva medieproducenter i stället för passiva mediekonsumenter"

Så arbetar vi med förskola och familjedaghem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.