Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Kort om

  Elever som har svårt att nå skolans mål har rätt att få stöd så att de kan utvecklas så långt som möjligt. Det finns två typer av stöd i grundskolan: extra anpassningar och särskilt stöd.

 2. Extra anpassningar

  Extra anpassningar ges i den ordinarie klassen.

  Exempel på extra anpassningar är till exempel

  • extra tydliga instruktioner
  • hjälp att förstå texter
  • anpassade läromedel
  • hjälp med digital teknik
  • viss specialpedagogisk insats.
 3. Särskilt stöd

  Om de extra anpassningarna inte räcker för att ditt barn ska nå skolans mål ska rektorn utreda ditt barns behov av särskilt stöd. Om utredningen visar att ditt barn är i behov av särskilt stöd, ska rektor besluta att ge särskilt stöd och upprätta ett åtgärdsprogram där åtgärderna beskrivs.

  Exempel på särskilt stöd är

  • hjälp av specialpedagog
  • hjälp av elevassistent
  • placering i särskild undervisningsgrupp
  • anpassad studiegång
  • enskild undervisning
  • placering i resursenhet.
 4. Resursenheter

  Kommunens resursenheter är en del av utbildningsförvaltningen och grundskolan. På resursenheterna ges möjligheter till skolgång för elever inom grundskolan som är i stort behov av förstärkt undervisning och social utveckling. 

  Alla enheter har ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare, hemskola och andra aktörer. Hemskolan är huvudansvarig för eleven under placering på resursenheten.

  Resursenheterna är anpassade för att hantera olika elevers behov, till exempel

  • autismspektrumtillstånd
  • språkstörning eller hörselnedsättning
  • psykosocial problematik.
 5. Kontakt

  LMH – små undervisningsgrupper

  Enhetschef: Annika Hortlund
  Telefon: 018-727 56 83
  Mobil: . 076-100 74 76
  E-post: annika.hortlund@uppsala.se

  Stacken resursenhet, årskurs 1-3, psykosocial problematik

  Telefon: 018-727 71 70
  E-post: jana.sondell@uppsala.se 
  Besöksadress: Stackmästargatan 1–3 
  Postadress: Uppsala kommun, Stacken, 753 74 Uppsala
  Webbplats:  stacken.uppsala.se

  Oxelskolans resursenhet, årskurs 7-9, psykosocial problematik

  Telefon: 018-727 71 00
  Mobil: 070-938 24 25
  E-post: niklas.sundell@uppsala.se
  Besöksadress: Hammarskogs herrgård – övreplan, Uppsala 
  Postadress: Uppsala kommun, Hammarskogs herrgård, Dalby, 755 91 Uppsala
  Webbplats:  oxelskolan.uppsala.se

  Tallskolans resursenhet, årskurs 7-9, psykosocial problematik

  Telefon: 018-727 59 06
  E-post: jana.sondell@uppsala.se
  Besöksadress: Ferlinsgatan 29 
  Postadress: Uppsala kommun, Tallskolan, 753 75 Uppsala
  Webbplats:  tallskolan.uppsala.se

  Eksätra resursenhet, årskurs 6-9, psykosocial problematik

  Enhetschef: Birgitta Thordstein
  Telefon: 018-727 99 90
  Mobil: 0725-93 61 19
  E-post: birigtta.thordstein@uppsala.se
  Besöksadress: Vårdsätravägen 74, 756 55 Uppsala
  Webbplats:  eksatra.uppsala.se

  Pilskolan – språkproblematik och hörselnedsättning

  Telefon: 018-727 54 27
  Enhetschef: Anna Palmquist
  Telefon: 018-727 51 27
  Mobil: 070-821 61 85
  E-post: anna.palmquist2@uppsala.se 
  Besöksadress: Verkmästargatan 21 
  Postadress: Uppsala kommun, Pilskolan, 753 75 Uppsala
  Webbplats:  pilskolan.uppsala.se

  Videskolan – autismspektrumstörning

  Vide Berga, årskurs 1–6

  Enhetschef: Carl Hedberg
  Telefon: 018-727 60 56
  Mobil: 076-695 59 74
  E-post: carl.hedberg@uppsala.se
  Besöksadress: Norbyvägen 25
  Postadress: Uppsala kommun, Videskolan Norby, 753 75 Uppsala
  Webbplats:  videskolan.uppsala.se

  Vide Palmblad, årskurs 6–9

  Enhetschef: Maygunn Hole
  Telefon: 018-727 84 69 
  Mobil: 072-584 39 50
  E-post: maygunn.hole@uppsala.se
  Besöksadress: Palmbladsgatan 14
  Postadress: Uppsala kommun, Videskolan Palmblad, 754 50 Uppsala
  Webbplats:  videskolan.uppsala.se

  Sjukhusundervisning

  Elever som vårdas på sjukhus kan ibland inte delta i den ordinarie undervisningen på sin skola och har då rätt till undervisning.

  Sjukhusundervisningen

  Enhetschef: Anne Kulle
  Telefon: 018-727 22 80
  Mobil: 076-720 08 22
  E-post: anne.kulle@uppsala.se
  Besöksadress: BUP Akademiska sjukhuset, Barn- och ungdomspsykiatrin, ing. 10, vån 2 Postadress: Uppsala kommun, Sjukhusskolan, 753 75 Uppsala
  Webbplats:  sjukhusundervisningen.uppsala.se

  Barn- och elevhälsan

  Barn- och elevhälsan är en stöd- och konsultfunktion för lärare, skolledning och elevhälsans yrkesprofessioner: skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, logoped, skolkurator, rektor.

  Webbplats: barnochelevhalsan.uppsala.se

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Gymnasievalet 2022 är igång

  För dig som går i årskurs nio eller på ett introduktionsprogram är det nu dags att söka till gymnasiet. Ansökningsperioden pågår 21 januari–15 februari och det finns många yrkes- och högskoleförberedande program att välja på.

 • Skolor hjälper till vid vaccinering

  För att få fler 12–15-åringar att vaccinera sig mot covid-19 i Gränby och Gottsunda kom Region Uppsala ut till högstadieskolorna i områdena i december. Skolsköterskorna Marie Larssons och Matilda Wallins arbete bidrog till att 70 elever vaccinerade sig när regionen var på skolorna.

 • Kommunen vädjar: Håll barnen hemma från förskola och fritids om du kan

  Den accelererande smittan av covid-19 gör att sjukfrånvaron bland personalen inom förskola och fritidshem i Uppsala kommun börjar närma sig kritiska nivåer. Därför går Uppsala kommun nu ut med en allmän vädjan till alla vårdnadshavare som har möjlighet att ha sina barn hemma från förskola och fritids åtminstone under denna och nästa vecka.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.