Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Sök skola i skolvalet

  Skolvalet är nu avslutat

  Du kan nu logga in i e-tjänsten Mitt Skolval (länk nedan) för att se ditt barns placeringsbesked. 

  Om barnet har fått en ny skolplacering under bytesperioden i skolvalet är den nya platsen angiven på placeringsbeskedet.

  Om ditt barn fått en skolplacering under skolvalet och det är den som är angiven på placeringsbeskedet behåller ditt barn den platsen.

  Du behöver inte bekräfta ditt barns placering utan det är direktplacering som gäller i hela skolvalet.

  Viktiga datum i skolvalet

  • Skolval 2021 öppnade 11 januari och pågick t om 1 februari 2021 via Mitt Skolval.
  • Som vårdnadshavare får du besked om ditt barns placering under vecka 10 i mars.
   genom att logga in i e-tjänsten Mitt Skolval (länken nedan). Det krävs inget godkännande från vårdnadshavare för att få den tilldelade platsen.
  • Ansökningsperiod för byte av skola i skolvalet pågick mellan 16 mars och 24 mars i e-tjänsten Mitt Skolval (länken nedan).
  • Skolvalet avslutas 30 april, besked om placering efter bytesperioden i skolvalet meddelas under april.

  Har du inte möjlighet att logga in i e-tjänsten Mitt Skolval, kontakta antagning.grundskola@uppsala.se.

  Länk till Mitt Skolval

  Du ska göra ett skolval om du har ett barn som:

  • ska börja förskoleklass.
  • går sista årskursen i sin nuvarande skola: trean, femman eller sexan.

  Du ska göra ett skolval i e-tjänsten Mitt skolval, även om ditt barn redan står i kö till en fristående skola inför nästa läsår.

  Från och med hösten 2018 är det skolplikt för barn som fyllt eller fyller sex år.

  Kommunala grundskolor i Uppsala kan inte erbjuda femåringar plats i förskoleklass.

  11 januari fick du som vårdnadshavare ett brev med information och instruktioner om hur du ska göra.

  Du söker och byter skola i e-tjänsten Mitt skolval

  För att logga in och göra din ansökan i e-tjänsten Mitt Skolval (länk i blå rutan nedan) behöver du mobilt bankID. Din ansökan ligger synlig för dig under hela skolvalsperioden. Saknar du mobilt bankID, kontakta våra handläggare på Antagning grundskola på antagning.grundskola@uppsala.se för hjälp med ansökan. 

  Länken till Mitt skolval (nedan) är nu öppen för att se ditt barns tilldelade skolplats. Du behöver inte godkänna för att få platsen. 

  Observera att e-tjänsten Mitt skolval inte fungerar i Internet Explorer, men fungerar i alla andra webbläsare. 

  Har du problem att logga in kontakta antagning.grundskola@uppsala.se  eller på telefon 0771-727 001. 

  Se en film om hur skolvalet går till, i svensk och engelsk version

  Hitta och jämför skolor

  I tjänsten Hitta och jämför kan du se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter, se vem som driver skolorna och jämföra resultat från bland annat skolenkäter. Här finns också länk till en skolvalskarta där du genom att klicka i kartan får fram namn på grundskolor.

  Se alla skolor på hittaochjamfor.se  

  Information om grundskolor 

  Du kan läsa om skolorna på deras hemsidor.

  Här hittar du länkar till kommunala och fristående grundskolors hemsidor, under Hitta & jämför grundskolor.

 2. Skolbyten

  Till kommunal grundskola

  Skolbyte inför höstens skolstart 2021 kan göras 3 maj kl 10 -31 maj. Du kan göra ett till tre val i e-tjänsten Mitt Skolval . Tänk på att det kan vara lättare att få plats på en landsbygdsskola. 

  Från och med höstterminen 2020 genomförs skolbyten vid några fasta tillfällen per termin. Inga skolbyten genomförs i slutet av terminerna. Nästa läsårs datum för skolbyten läggs ut inom kort.

  Ansökan om byten under vårterminen 2021 görs i e-tjänsten eBarnUngdom. I ansökan om skolbyte kan du göra ett till tre val. För att en ansökan om skolbyte ska vara giltig måste båda vårdnadshavarna logga in i e-tjänsten eBarnUngdom och godkänna den.

  Ansök vid inflytt eller byte av grundskola under pågående läsår


  Till fristående grundskola

  Vill du söka till en fristående skola kontaktar du dem om du har frågor om deras antagningsprinciper och för att ställa dig i kö. Du behöver även lämna in din ansökan här.
  Några skolor är inte valbara i Mitt Skolval och går inte att ansöka om plats till i systemet. Om du vill ansöka om plats hos dem så behöver du ta direkt kontakt med skolan.

  Ansök vid inflytt eller byte av grundskola under pågående läsår

 3. Antagningsprinciper

  Till kommunal grundskola

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn. Vi hanterar även bytesansökningar utifrån relativ närhet.

  Läs om antagningsprincip om relativ närhet. 

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

   

  Till fristående grundskola

  Vill du söka till en fristående skola kontaktar du dem om du har frågor om deras antagningsprinciper och för att ställa dig i kö. Du behöver även lämna in din ansökan här.

 4. Du som flyttar till eller inom Uppsala

  Om du och ditt barn flyttar till eller inom Uppsala och du vill att ditt barn ska få en skolplacering i Uppsala kommun måste du kunna styrka ditt skolval med ett köpekontrakt eller hyreskontrakt. Datum för inflytt ska finnas med i kontraktet. Säljarens personuppgifter ska maskas på kontraktet. Skicka kopia på kontraktet och ditt barns namn till antagning grundskola. Sök skolplats i god tid, gärna två månader innan skolstart. Ansöker du under bytesperioderna ska du skicka in kontraktet inom bytesperioden. Flyttanmälan ska göras om man ska flytta innan eller i samband med skolstart. 

  Om bostadskontraktet avser hyra av bostad i andra hand behöver bostadskontraktet kompletteras med ett beslut från hyresvärden om att andrahandsuthyrningen är godkänd av dem. För hyra i andra hand eller som inneboende i privatbostad måste kontraktet kompletteras med en kvittens från Skatteverket på folkbokföringsändring. Om detta inte är möjligt att göra, tex. för att familjen för närvarande är boende utomlands, kontakta Antagning grundskola.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäls det till Skatteverket för utredning. Om Skatteverket finner att du är felregistrerad kan du dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i upp till sex månader eller två år beroende på hur grovt brottet räknas. Lagen trädde i kraft 1 juli 2018.

  Läs om folkbokföringslagen

 5. Du som bor i annan kommun

  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun kommer din ansökan att behandlas sist, efter ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  På grund av att Uppsala kommun växer snabbt är möjligheten att ta emot elever som bor i andra kommuner begränsad och det sker bara i undantagsfall.

 6. Resa till och från skola

  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som bor på ett visst avstånd från sin skola. Den ena formen är något som Uppsala kommun tagit initiativ till och ger eleverna, en elevresa. Den andra regleras av skollagen och är en skolskjuts.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning,

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

  När du söker skolskjutsområden i kartan, tänk då på att först av allt markera det läsår din ansökan gäller eftersom det till exempel kan tillkomma skolor mot ett tidigare år.

 7. Sök fritidshem eller fritidsklubb

  Om du har behov av fritidshem inför skolstart, sök direkt när du fått besked om skolplacering. Senast 30 juni behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska hinna få en plats inför skolstart.

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar.

  Från 1 januari 2020 har barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30. Däremot inte innan skoldagen börjar eller under skollov.

  Du ansöker i kommunens e-tjänst. Där får du också svar på din ansökan.

  Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4–6.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

 8. Klagomål eller synpunkt

  Om du har ett klagomål eller en synpunkt som gäller antagning kan du skicka in det genom att följa instruktionerna här nedan. Du kommer då få ett svar från lämplig tjänsteperson inom kommunen.

  Lämna synpunkter eller klagomål på grundskolan

  Ett klagomål är inte detsamma som ett överklagande. Om du i klagomålet skriver att du överklagar beslutet kommer det hanteras som ett överklagande enligt nedan.

 9. Överklaga skolplacering

  Alla skolplaceringar bygger på kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Att du inte kan få den skola du vill ha beror antingen på att skolan inte haft möjlighet att ta emot någon ny elev eller att ditt barn inte haft rätt till de lediga platser som uppstått utifrån kommunens regler.

  Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering eller inte får den plats du önskat och vill överklaga det ska du följa den överklagandehänvisning som står i ditt beslut.

  Det är Skolväsendets överklagandenämnd som prövar de skolplaceringsöverklaganden som kommunen får in. I de fall vårdnadshavare anger att de vill överklaga ett beslut om skolplacering skickar antagningen vidare skrivelsen till Skolväsendets överklagandenämnd, om överklagandet inkommit i rätt tid.

  Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet som är skild från Uppsala kommun. Har du frågor om handläggningen av ditt överklagande och när beslutet kommer ska du vända dig till  Skolväsendets överklagandenämnd .

 10. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola.

  Du kan även få hjälp med enklare ärenden av Kontaktcenter, Stationsgatan 12, telefon: 018-727 00 00. Du kan till exempel få information om hur man gör en ansökan till förskola eller grundskola, hjälp med hur du gör ett byte av förskola eller skola, och hur du kan lägga in och ändra inkomst.

  Med anledning av covid-19 är inte handläggare på plats i kontaktcenter. Handläggare svarar på dina frågor via telefon och e-post.

  Telefon:
  Telefon: 0771-72 70 01, menyval 3, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30.
  Postadress:
  Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola, 753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

 • Förslaget: Fler socialarbetare och sommarjobb i Gottsunda

  Ytterligare socialarbetare i skolorna och projekt som utforskar hur lågstadiet och socialtjänsten kan samarbeta närmare. Det är några av förslagen på hur det nya statsbidraget från Socialstyrelsen ska fördelas.

 • Nominera till pedagogiska priset 2021

  Vem är den bästa förskolläraren, läraren och skolledaren? Nominera nu och senast den 30 september till årets pris.

 • Omval till gymnasiet 29 april –15 maj

  Elever som sökt till gymnasiet har nu fått sina preliminära antagningsbesked. De som ångrar sitt gymnasieval kan välja igen under perioden 29 april–15 maj.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.