Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Söka skola i skolvalet

  Om skolvalet

  Du ska söka skolplats för ditt barn i skolvalet 11-31 januari 2022 om:

  • ditt barn ska börja i förskoleklass till hösten.
  • ditt barn går sista årskursen i en skola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns.
  • ditt barn flyttar till Uppsala kommun och ska börja skola hösten 2022.
  • ditt barn önskar byta skola inom Uppsala kommun.

  Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

  Sök skola i e-tjänsten Mitt skolval

  Du som är vårdnadshavare söker skolplats för barnet i e-tjänsten Mitt skolval. Det gäller även om barnet redan står i kö till en fristående skola nästa läsår. Nytt för i år är att du kan söka en eller obegränsat antal skolor.

  När skolvalet startar får du ett brev med information om skolvalet. För att logga in och göra ansökan behöver du bank-id. Har barnet två vårdnadshavare måste båda bekräfta ansökan i Mitt skolval.

  Du kan se och följa din ansökan under hela ansökningsperioden i Mitt skolval.

  Du får besked om ditt barns placering senast 11 mars 2022 i Mitt skolval. I skolvalet gäller direktplacering. Det innebär att när du får beskedet om skolplacering så är den klar och du behöver inte bekräfta att du vill ha platsen.

  Du kan ansöka om byte i skolvalet 15-24 mars 2022 i e-tjänsten Mitt skolval. Tänk på att: gör du ett byte i skolvalsperioden och får plats på sökt skola mister du den ursprungliga skolplatsen till höstterminen.

  Sök skola i e-tjänsten Mitt skolval

  Hitta grundskolor

  Se alla skolor i en lista, hitta kontaktuppgifter och länkar till skolornas webbplatser. När skolvalet startar finns också länk till en karta där skolorna och skolskjutsområdena är markerade.

  Lediga platser på kommunala grundskolor ht 2022 per 10 januari 2022

  Se alla grundskolor på karta för läsåret 2022/2023

  Se alla grundskolor

 2. Antagningsregler

  Antagningsregler för kommunal grundskola

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn. Uppsala kommuns antagningsregler är beslutade av utbildningsnämnden.

  Från höstterminen 2021 gäller syskonförtur i kommunala skolor för barn som söker årskurs F-3 och har syskon som redan går i upp till tredje årskursen i den sökta skolan.

  Uppsala kommun använder principen relativ närhet för skolplaceringar.

  Läs om antagningsprincip om relativ närhet. 

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

  Till fristående grundskola

  Söker du plats på en fristående skola som inte är kommunal, måste du fråga dem om deras kö- och antagningsregler. Du söker plats till en fristående skola i e-tjänsten Mitt skolval.

 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala

  Flyttar du och ditt barn till eller inom Uppsala kommun och söker skolplats på en kommunal skola, måste du i samband med ansökan bifoga en kopia av ditt köpe-eller hyreskontraktet. Tillträdesdatum och adress ska finnas med. Dölj säljarens personuppgifter. Sök skolplats i god tid. Du ska göra flyttanmälan innan eller i samband med skolstarten.

  Om du ska hyra bostad i andra hand ska bostadskontraktet kompletteras med ett beslut från hyresvärden om att andrahandsuthyrningen är godkänd. Du ska också skicka in kvittens från Skatteverket på folkbokföringsändringen. Det gäller också om du är inneboende i en privat bostad. Om det inte är möjligt, till exempel för att familjen för närvarande bor utomlands, kontakta antagning grundskola.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäler kommunen det till Skatteverket för utredning.

  Läs om folkbokföringslagen

 4. Du som bor i annan kommun

  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun behandlas din ansökan sist, efter alla ansökningar från boende i Uppsala kommun.

  Eftersom kommunen växer snabbt tar vi bara i undantagsfall emot elever som bor i andra kommuner.

 5. Resa till och från skola

  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som har långt till skolan. Den ena är elevresa, som beslutats av Uppsala kommun. Den andra är skolskjuts, som regleras av skollagen.

  Villkoren för att få elevresa respektive skolskjuts skiljer sig åt. Om resor är en viktig fråga för dig när du väljer skola för ditt barn, bör du sätta dig in i reglerna för att bättre kunna bedöma vad valet av skola innebär. Det kan till exempel handla om avstånd till skolor, bostadens närhet till ordinarie busslinjer eller en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

 6. Sök fritidshem eller fritidsklubb

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30, men inte innan skoldagen börjar eller under skollov. Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4 till 6.

  Om du har behov av fritidshem när skolan börjar, sök direkt när du fått besked om skolplacering. Senast 15 juni behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska få en plats inför skolstart.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem eller fritidsklubb.

 7. Lämna synpunkter

  Skolplaceringar följer kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Att du inte kan få plats på den skola du vill beror på att skolan inte kan ta emot en ny elev eller att ditt barn inte har rätt till ledig plats.

  Om du har synpunkter som gäller antagning kan du skicka in det via ett formulär via länken nedan. Du får svar från en tjänsteperson inom kommunen. En synpunkt är inte samma som ett överklagande. Om du i synpunkten skriver att du överklagar beslutet hanteras det som ett överklagande.

  Lämna synpunkter grundskolan

  Överklaga skolplacering

  Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering och vill överklaga det ska du följa den överklagandehänvisning som finns i ditt beslut.

  Om du som vårdnadshavare överklagar ett beslut skickar kommunen vidare ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd. Du måste skicka in överklagan i tid för att ditt ärende ska prövas.

  Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet. Om du har frågor om ditt överklagande och när beslutet kommer ska du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd .

 8. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass.

  Du kan också få hjälp av Kontaktcenter i Stadshuset på Stadshusgatan 2. Till exempel hjälp med att hitta skola, ansöka om skola och fritidshem och ändra inkomstuppgift.

  Telefon:
  0771-727 001, menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem, telefontid: måndag–torsdag 9.30–11.30, under skolvalsperioden även fredagar 9.30-11.30.
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.