Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Söka skola i skolvalet

  Om skolvalet 2024 till grundskolan

  Ansökan till skolvalet 2024 är öppen 10–31 januari 2024. Du söker grundskola till läsåret 2024/2025 som börjar 20 augusti 2024.

  Du ska söka skola om ditt barn:

  • ska börja i förskoleklass
  • går sista årskursen i en skola där nästa årskurs (4, 6 eller 7) inte finns.

  Du kan också söka skola om du:

  • flyttar till Uppsala kommun och ditt barn ska börja grundskola
  • vill byta grundskola inom Uppsala kommun.

  Ditt barn har skolplikt från det år barnet fyller 6 år. Kommunala grundskolor i Uppsala erbjuder inte yngre barn plats i förskoleklass.

  Du kan söka obegränsat antal skolor

  I skolvalet kan du söka obegränsat antal skolor enligt dina önskemål.

  Besked om skolplacering

  Besked om skolplacering lämnas senast 12 mars 2024 i Mitt skolval.

  I skolvalet gäller direktplacering. Det innebär att när du får beskedet om skolplacering så är den klar och du behöver inte bekräfta att du vill ha platsen.

  Sök skola och se placering i e-tjänsten Mitt skolval

  E-tjänsten Mitt Skolval är öppen för byten i skolvalets bytesperiod 22-31 mars 2023.

  E-tjänsten Mitt skolval

  How to apply for school

  Hitta och jämför grundskolor

  Se alla skolor, jämför skolor, hitta kontaktuppgifter och länkar till skolornas webbplatser. Under skolvalet finns också länk till en karta där skolorna och skolskjutsområdena är markerade.

  Se alla grundskolor på karta för kommande läsår 2023/2024

  Hitta och jämför grundskolor

 2. Antagningsregler

  Antagningsregler för kommunal grundskola

  Kommunens utgångspunkt är att så många som möjligt ska få plats på den skola de har valt för sitt barn. Uppsala kommuns antagningsregler är beslutade av utbildningsnämnden.

  Från höstterminen 2021 gäller syskonförtur i kommunala skolor för barn som söker årskurs F-3 och har syskon som redan går i upp till tredje årskursen i den sökta skolan.

  Uppsala kommun använder principen relativ närhet för skolplaceringar.

  Läs om antagningsprincip om relativ närhet. 

  Läs om Uppsala kommuns regler för antagning till förskoleklass och grundskola

  Till fristående grundskola

  Söker du plats på en fristående skola som inte är kommunal, måste du fråga dem om deras kö- och antagningsregler. Du söker plats till en fristående skola i e-tjänsten Mitt skolval.

 3. Du som flyttar till eller inom Uppsala

  Flyttar du och ditt barn till eller inom Uppsala kommun och söker skolplats på en kommunal skola, måste du i samband med ansökan bifoga en kopia av ditt köpe- eller hyreskontrakt. Tillträdesdatum och adress ska finnas med. Dölj säljarens personuppgifter. Du ska göra flyttanmälan innan eller i samband med skolstarten.

  Om du ska hyra bostad i andra hand ska bostadskontraktet kompletteras med ett beslut från hyresvärden om att andrahandsuthyrningen är godkänd. Du ska också skicka in kopia från Skatteverket på folkbokföringsändringen. Det gäller också om du är inneboende i en privat bostad. Om det inte är möjligt, till exempel för att familjen för närvarande bor utomlands, kontakta antagning grundskola.

  Enligt folkbokföringslagen ska du vara folkbokförd där du är bosatt, det vill säga där du regelbundet har din dygnsvila. Uppstår det misstanke om att du är felaktigt folkbokförd anmäler kommunen det till Skatteverket för utredning.

  Läs om folkbokföringslagen (skatteverket.se)

 4. Du som bor i annan kommun

  Om du bor i en annan kommun och söker kommunal skola i Uppsala kommun behandlas din ansökan efter skolvalet är genomfört, 30 april. Ansökningar från boende i Uppsala kommun behandlas först.

  Eftersom kommunen växer snabbt tar vi bara i undantagsfall emot elever som bor i andra kommuner.

 5. Resa till och från skola

  I Uppsala kommun finns två former av resor för elever som har långt till skolan.

  Den ena är elevresa, som beslutas av Uppsala kommun. Det innebär att eleven får ett busskort och reser med Uppsalas lokaltrafik. Se avståndsregler för busskort via länken nedan.

  Den andra är skolskjuts, som regleras av skollagen. Det krävs särskilda skäl för att få skolskjuts och du måste ansöka om detta.

  Läs om att resa till och från skolan.

  Läs om vad ett skolskjutsområde är och se skolskjutskarta.

 6. Sök fritidshem eller fritidsklubb

  Skolbarn har rätt till fritidshem om föräldrarna arbetar eller studerar. Barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetssökande har rätt till plats på fritidshem efter skoldagens slut fram till 15.30, men inte innan skoldagen börjar eller under skollov. Du kan söka fritidsklubb för barn som går i årskurs 4 till 6.

  Du kan söka fritidsplats för ditt barn först när du fått besked om vilken skola ditt barn kommer gå i hösten 2023, det vill säga när beskedet kommer i mars (eller april vid byte i skolvalet). Sök gärna i god tid, men senast 15 juni 2023 behöver din ansökan vara inlämnad för att ditt barn ska vara garanterad en plats inför skolstart.

  Läs om regler och sök plats på fritidshem (årskurs F-6).

  Läs om regler och sök plats på fritidsklubb (årskurs 4-6).

 7. Skicka in klagomål eller överklaga

  Skolplaceringar följer kommunens regler som är beslutade av utbildningsnämnden. Att du inte kan få plats på den skola du vill beror på att skolan inte kan ta emot en ny elev eller att ditt barn inte har rätt till ledig plats.

  Lämna synpunkter

  Om du har synpunkter som gäller antagning kan du skicka in det via ett formulär. Du får svar från en tjänsteperson inom kommunen. En synpunkt är inte samma som ett överklagande. Om du i synpunkten skriver att du överklagar beslutet hanteras det som ett överklagande.

  Lämna synpunkter grundskolan

  Överklaga skolplacering

  Om du får ett avslag på en ansökan om skolplacering och vill överklaga det ska du följa den överklagandehänvisning som finns i ditt beslut.

  Om du som vårdnadshavare överklagar ett beslut skickar kommunen vidare ärendet till Skolväsendets överklagandenämnd. Du måste skicka in överklagan i tid för att ditt ärende ska prövas.

  Skolväsendets överklagandenämnd är en oberoende, domstolsliknande myndighet. Om du har frågor om ditt överklagande och när beslutet kommer ska du vända dig till Skolväsendets överklagandenämnd .

 8. Kontakt

  Kontakta antagning för grundskola

  Vänd dig till antagning grundskola om du har frågor om att söka skola och förskoleklass. Du kan också få hjälp av Kontaktcenter med att hitta och ansöka om skola. Kontaktcenter finns i Stadshuset på Stadshusgatan 2. 
  Se Kontaktcenters öppettider

  Telefon

  0771-72 70 01

  Telefontid: måndagar och onsdagar 9.30-11.30
  Menyval 3 för grundskola, menyval 2 för fritidshem

  E-post

  antagning.grundskola@uppsala.se

  Postadress

  Uppsala kommun
  Utbildningsförvaltningen, antagning grundskola
  753 75 Uppsala

Nyheter om grundskola och fritidshem

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Matteklubben

  Matteklubben är för barn som har stort intresse för matematik.

Så arbetar vi med grundskola och fritidshem

 • Så arbetar vi med:

  Aktiva och hållbara resor för barn och unga

  Barnets resa handlar inte bara om att ta sig från en plats till en annan. Barn som får göra aktiva resor blir mer självständiga och mår bättre. Samtidigt läggs grunden för goda vanor. Uppsala kommun arbetar med att öka andelen barn och unga som går, cyklar eller tar bussen till och från förskola, skola och fritidsaktiviteter.

 • Så arbetar vi med:

  Höjda kunskapsresultat och likvärdig skola

  Ett av skolans viktigaste uppdrag är att kompensera för barns och ungas skillnader i uppväxtvillkor. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn och elever få en likvärdig chans att lyckas i skolan och få med sig en god utbildning ut i livet. Många verksamheter behöver fungera och samverka för att nå målet om en likvärdig skola.